1
00:00:01,817 --> 00:00:05,383
Je to kniha, která způsobila
celosvětovou senzaci.

2
00:00:05,503 --> 00:00:08,253
Kniha, která říká,
že mimozemšťané navštívili Zemi,

3
00:00:08,373 --> 00:00:12,643
a pak pomohli postavit pyramidy,
ovlivnila celý svět.

4
00:00:13,186 --> 00:00:17,695
Zpochybnila všechno, co jsme si mysleli,
že víme o minulosti lidstva.

5
00:00:17,718 --> 00:00:19,276
Mamma mia!

6
00:00:19,396 --> 00:00:22,566
Na 100% zpochybnila

7
00:00:22,686 --> 00:00:26,492
ortodoxní myšlenky archeologie.

8
00:00:26,594 --> 00:00:29,098
Spousta lidí s vámi silně nesouhlasí.

9
00:00:29,218 --> 00:00:32,438
V naší společnosti je naprosto
normální, že jsem napadán.

10
00:00:32,558 --> 00:00:37,051
Ale po pěti desetiletích
podrobného zkoumání a vyšetřování,

11
00:00:37,171 --> 00:00:41,191
jak obstála kontroverzní
teorie Ericha von Dänikena?

12
00:00:41,311 --> 00:00:43,442
Měli jsem lidi, kteří
pracovali v NASA,

13
00:00:43,477 --> 00:00:48,052
na záznam řekli, že samozřejmě
věří, že mimozemský život existuje.

14
00:00:48,319 --> 00:00:51,666
Připojte se k prominentním
zastáncům teorie dávných astronautech,

15
00:00:51,786 --> 00:00:54,620
- Páni.
- jak oddělují fakta...

16
00:00:54,655 --> 00:00:58,746
Výzkumníci mají k dispozici
celý arzenál nástrojů.

17
00:00:58,866 --> 00:01:02,299
- ...od fikce...
- Viděli jsme tuhle novou generaci

18
00:01:02,419 --> 00:01:05,197
zastánců teorie o dávných
astronautech přinášejících nová fakta,

19
00:01:05,299 --> 00:01:07,615
která byla dříve nedostupná.

20
00:01:07,869 --> 00:01:11,984
...a zkoumají to, co se
stalo celosvětovým fenoménem.

21
00:01:12,104 --> 00:01:13,705
Erich von Däniken.

22
........