1
00:00:17,142 --> 00:00:20,228
<i>Videli ste</i>

2
00:00:20,311 --> 00:00:23,648
To najdôležitejšie som ti napísal.

3
00:00:25,483 --> 00:00:26,526
List?

4
00:00:28,987 --> 00:00:31,114
Časom to pochopíš.

5
00:00:31,740 --> 00:00:33,742
Chcem, aby si prelomil pečať, keď ...

6
00:00:34,909 --> 00:00:37,412
Dobre, však ty budeš vedieť kedy.

7
00:00:38,204 --> 00:00:40,081
Urobil som hrozné veci.

8
00:00:40,999 --> 00:00:42,792
Myslel som si, že sú nutné.

9
00:00:43,418 --> 00:00:44,794
Teraz som si tým nie istý.

10
00:00:46,463 --> 00:00:49,174
Generál Amaya hlási,
že elfské sily sa zhromažďujú

11
00:00:49,257 --> 00:00:51,301
na Xadianskej strane.

12
00:00:51,384 --> 00:00:56,055
Musíme byť pripravení na boj,
nemôžeme bojovať sami.

13
00:00:58,683 --> 00:01:03,146
Ďalšie štyri kráľovstvá
súhlasili so sumitom Pentarchy.

14
00:01:03,229 --> 00:01:06,107
Zhromaždím kráľov
a kráľovné Katolisu

15
00:01:06,191 --> 00:01:09,027
a nakoniec zničíme Xadianskú hrozbu!

16
00:01:40,651 --> 00:01:43,251
Kniha 2 <i>OBLOHA</i>
Kapitola 5 <i>ROZLOMENÁ PEČAŤ</i>

17
00:01:53,238 --> 00:01:58,601
Stáť! Zostúp, odovzdaj zbrane
a sám pokračuj na miesto stretnutia.

18
00:02:05,625 --> 00:02:08,837
- Vitaj.
- Aká to zdvorilosť.

19
00:02:24,686 --> 00:02:26,563
Si štvrtý, ktorý prišiel.

20
00:02:26,646 --> 00:02:29,691
V mene všetkých kráľovstiev
môžem povedať,

21
00:02:29,774 --> 00:02:33,444
že nás hlboko zarmútila
smrť kráľa Harrowa.

22
00:02:34,120 --> 00:02:36,489
Ďakujem, kráľ Ahling.
Vážim si toho.

23
00:02:36,573 --> 00:02:40,743
........