1
00:00:06,340 --> 00:00:08,210
Nevím, kde je Albert, jasný?

2
00:00:08,220 --> 00:00:11,180
Ani co se mu stalo.

3
00:00:11,190 --> 00:00:13,250
Půjdu tam dovnitř a vyjdu zpátky ven

4
00:00:13,260 --> 00:00:14,280
s těma diamantama.

5
00:00:17,360 --> 00:00:19,170
Mysli ve větším, Alberte.

6
00:00:19,180 --> 00:00:22,140
Víš, dělám dneska velký jarní úklid.

7
00:00:22,150 --> 00:00:23,160
Garcia...

8
00:00:23,280 --> 00:00:28,310
ta milá vetřelkyně, co se chce pomstít.

9
00:00:31,260 --> 00:00:32,270
Musíme utéct.

10
00:00:32,280 --> 00:00:34,180
Nevím kam, prostě pryč ze San Toleda.

11
00:00:34,190 --> 00:00:36,650
- Ortega jde po nás po všech.
- Vím, kam můžeme jít.

12
00:00:37,330 --> 00:00:40,220
Musíme se ukrýt.
Můžeme použít tvé místo za městem?

13
00:00:40,230 --> 00:00:42,300
Ano, jistě.

14
00:00:45,790 --> 00:00:47,330
Nemůžeme zpátky do Baru Bunkr.

15
00:00:47,340 --> 00:00:49,290
Jo, ne teď, když jsme to Ortegovi nandali.

16
00:00:49,300 --> 00:00:50,310
Alberte, kde jsi?

17
00:00:50,320 --> 00:00:52,140
Mami, máme problém.

18
00:00:52,280 --> 00:00:54,190
Zavolej všem a sejdeme se.

19
00:00:54,200 --> 00:00:55,400
Napíšu ti kde.

20
00:02:08,230 --> 00:02:11,160
"Dokážu respektovat hladového psa, Ortego."

21
00:02:11,170 --> 00:02:12,310
"Je to přirozené."

22
00:02:13,270 --> 00:02:17,350
"Ale pes, který kousne fenku,
se kterou chce šukat..."

23
00:02:17,360 --> 00:02:23,180
"No, takového psa čeká jenom jedno."

24
00:02:23,360 --> 00:02:25,310
"Vím, že jsi sebral moje diamanty."

25
........