1
00:00:16,562 --> 00:00:20,694
První světovou válku
rozpoutal teenager s pistolí.

2
00:00:21,852 --> 00:00:27,090
Srbský rolník, který se rozhodl
zavraždit arcivévodu Ferdinanda.

3
00:00:31,191 --> 00:00:33,214
Tato volba spustila
řetěz událostí,

4
00:00:33,236 --> 00:00:37,461
které vyústily ve dvě světové
války a dnešní studenou válku.

5
00:00:38,484 --> 00:00:41,812
Osobnost se ukáže
díky rozhodování.

6
00:00:42,689 --> 00:00:44,734
Chvilku přemýšlejte.

7
00:00:54,125 --> 00:00:55,315
Promiňte, jen jsem...

8
00:00:55,367 --> 00:00:57,328
Ježíši!

9
00:01:05,770 --> 00:01:09,777
Na koho zaměříte svůj vztek?

10
00:01:10,977 --> 00:01:14,295
Na zloděje? Na pedofila?

11
00:01:16,194 --> 00:01:18,302
Na světového vůdce?

12
00:01:19,511 --> 00:01:23,591
Toto rozhodnutí
vyzradí všechna tajemství

13
00:01:24,552 --> 00:01:27,828
a odhalí pravý motiv.

14
00:01:28,851 --> 00:01:32,868
Ptejte se sami sebe,
když se budete rozhodovat,

15
00:01:33,025 --> 00:01:37,271
připraveni udeřit
při vhodné příležitosti...

16
00:01:41,289 --> 00:01:43,417
Koho byste zabili?

17
00:01:44,346 --> 00:01:47,632
1. díl

18
00:01:47,653 --> 00:01:49,698
VČERA

19
00:01:50,794 --> 00:01:53,768
Štěstí je jen absence bolesti.

20
00:01:53,788 --> 00:01:56,053
Dneska je to to nejlepší,
v co můžu doufat.

21
00:01:56,877 --> 00:01:58,150
Táta by mi řekl,
abych se uvolnil.

22
00:01:58,954 --> 00:02:02,084
"Život není zkouška šatů.
Věř božímu plánu."

23
........