1
00:01:34,469 --> 00:01:35,561
Šach.

2
00:01:36,972 --> 00:01:38,313
Mat.

3
00:01:53,780 --> 00:01:55,868
Chce vás vidět otec.

4
00:02:27,898 --> 00:02:29,155
Pojď sem.

5
00:02:39,826 --> 00:02:41,167
Ten mi udělala Lisbeth.

6
00:02:45,040 --> 00:02:47,460
Jsou z vás velké slečny.

7
00:03:00,097 --> 00:03:03,062
Pojď sem, Kamilo.
Chci si s tebou zahrát takovou hru.

8
00:03:26,373 --> 00:03:27,963
Kamilo!

9
00:03:29,168 --> 00:03:30,840
Pojďte k tatínkovi.

10
00:03:31,295 --> 00:03:32,848
Obě dvě.

11
00:03:39,595 --> 00:03:40,769
Pojď ke mně.

12
00:04:20,802 --> 00:04:25,643
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI

13
00:05:37,212 --> 00:05:39,182
Mrzí mě, co jsem ti řekl.

14
00:05:39,882 --> 00:05:41,222
To nevadí.

15
00:05:48,974 --> 00:05:51,560
Jsem teď v hrozném tlaku...

16
00:05:51,894 --> 00:05:54,064
kvůli tomu procesu. I v práci.

17
00:05:54,521 --> 00:05:56,075
Já vím.

18
00:05:58,317 --> 00:05:59,740
Odpusť mi to.

19
00:06:04,448 --> 00:06:08,410
Když se mnou takhle mluvíš,
tak mě to občas rozhodí.

20
00:06:17,669 --> 00:06:19,472
Na, napij se.

21
00:06:23,008 --> 00:06:25,642
Přece víš, jak tě mám rád.

22
00:06:50,494 --> 00:06:51,538
Kdo jste, sakra?

23
00:07:06,593 --> 00:07:08,314
Jsem vaše fanynka.

24
00:07:09,429 --> 00:07:11,399
Sleduju vás ve zprávách.

25
00:07:12,724 --> 00:07:13,898
........