1
00:00:00,000 --> 00:00:01,405
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,406 --> 00:00:03,540
Na zem!
Peněženku a telefon!

3
00:00:05,145 --> 00:00:08,971
Tys tam nebyla!
Nevíš, čím jsem si prošel.

4
00:00:09,006 --> 00:00:12,474
Stalo se mi to
samé, co tobě.

5
00:00:12,510 --> 00:00:15,980
Víš jistě, že pracovat takhle
blízko sebe je dobrý nápad?

6
00:00:15,980 --> 00:00:17,479
<i>Může se to zkomplikovat.</i>

7
00:00:17,515 --> 00:00:20,315
A není fér, že to schytá
má pověst v této firmě,

8
00:00:20,315 --> 00:00:23,000
- když ty jsi ta...
- Já jsem ta co..?

9
00:00:23,000 --> 00:00:25,154
Kde jsi byla?
Celé ráno tě hledám.

10
00:00:25,189 --> 00:00:26,889
Jestli to musíš vědět...
Zaspala jsem.

11
00:00:26,924 --> 00:00:29,600
- Ráda bych vyrazila na rande.
- Dnes je moc brzy?

12
00:00:29,600 --> 00:00:31,551
Podívám se do kalendáře...
Ano, mám volno.

13
00:00:31,551 --> 00:00:34,134
Mám nápad. Pokud spolu
budeme spolupracovat jeden rok,

14
00:00:34,134 --> 00:00:36,432
a to úspěšně, budeš
na pozici mladšího partnera.

15
00:00:36,467 --> 00:00:38,233
To zní jako plán.

16
00:00:38,269 --> 00:00:40,869
- Harvey, tohle je Thomas...
- Kessler, my se známe.

17
00:00:48,545 --> 00:00:50,212
Tady je další.

18
00:00:50,247 --> 00:00:55,450
Tvá babička nechtěla na pláž
v Nice, ale já na tom trvala.

19
00:00:55,485 --> 00:00:58,820
Božíčku. Mami, tys byla sexy.

20
00:00:58,940 --> 00:01:01,574
Donno, prosím.
Byla jsem víc než jen sexy.

21
00:01:01,610 --> 00:01:04,544
No, když to tak je,
přiznej to.

........