1
00:00:00,543 --> 00:00:01,700
V minulých dílech...

2
00:00:01,721 --> 00:00:03,765
-Co jsi dělal ve vězení?
-Četl knížky.

3
00:00:03,806 --> 00:00:07,873
Trojská válka byla fajn.
Řekové zničili nepřítele zevnitř.

4
00:00:07,904 --> 00:00:10,167
-Museli být chytří.
-Ne tak, jak si o sobě mysleli.

5
00:00:10,970 --> 00:00:13,170
Máš obrovský prázdný dům.

6
00:00:13,191 --> 00:00:16,298
Táta ho vyhodil.
Bydlí ve svém autě.

7
00:00:16,340 --> 00:00:17,435
Víš, kam máš jít.

8
00:00:17,476 --> 00:00:20,354
-Kdo je to?
-Micah.

9
00:00:20,417 --> 00:00:21,564
Randíte se všemi studentkami?

10
00:00:21,605 --> 00:00:24,619
-Co je to se Spencerem?
-Je tu jeho táta.

11
00:00:26,767 --> 00:00:29,885
Neřeknu Spencerovi pravdu.
Chci se vrátit do jeho života.

12
00:00:29,905 --> 00:00:30,969
Přišel správný čas.

13
00:00:39,123 --> 00:00:40,197
Synku.

14
00:00:41,354 --> 00:00:44,337
-Nemáš právo mi tak říkat.
-Spencere...

15
00:00:44,441 --> 00:00:46,630
To je v pořádku.
Chápu to.

16
00:00:47,663 --> 00:00:48,726
Spencere.

17
00:00:51,740 --> 00:00:53,731
Můžeme si promluvit?

18
00:00:55,921 --> 00:00:58,934
Co jsi opustil Eastern Nevada,
tak jsi zpátky v L.A.,

19
00:00:58,955 --> 00:01:00,050
a teď si chceš povídat?

20
00:01:00,165 --> 00:01:03,293
-Potřebuji jen 10 minut.
-10 minut?

21
00:01:05,045 --> 00:01:07,088
To má nahradit
těch poslední 8 let?

22
00:01:07,109 --> 00:01:10,290
-Tak to nemyslím.
-Spenci, zapomněl sis peněženku.
........