1
00:00:00,443 --> 00:00:01,600
V minulých dílech...

2
00:00:01,621 --> 00:00:03,665
-Co jsi dělal ve vězení?
-Četl knížky.

3
00:00:03,706 --> 00:00:07,773
Trojská válka byla fajn.
Řekové zničili nepřítele zevnitř.

4
00:00:07,804 --> 00:00:10,067
-Museli být chytří.
-Ne tak, jak si o sobě mysleli.

5
00:00:10,870 --> 00:00:13,070
Máš obrovský prázdný dům.

6
00:00:13,091 --> 00:00:16,198
Táta ho vyhodil.
Bydlí ve svém autě.

7
00:00:16,240 --> 00:00:17,335
Víš, kam máš jít.

8
00:00:17,376 --> 00:00:20,254
-Kdo je to?
-Micah.

9
00:00:20,317 --> 00:00:21,464
Randíte se všemi studentkami?

10
00:00:21,505 --> 00:00:24,519
-Co je to se Spencerem?
-Je tu jeho táta.

11
00:00:26,667 --> 00:00:29,785
Neřeknu Spencerovi pravdu.
Chci se vrátit do jeho života.

12
00:00:29,805 --> 00:00:30,869
Přišel správný čas.

13
00:00:39,023 --> 00:00:40,097
Synku.

14
00:00:41,254 --> 00:00:44,237
-Nemáš právo mi tak říkat.
-Spencere...

15
00:00:44,341 --> 00:00:46,530
To je v pořádku.
Chápu to.

16
00:00:47,563 --> 00:00:48,626
Spencere.

17
00:00:51,640 --> 00:00:53,631
Můžeme si promluvit?

18
00:00:55,821 --> 00:00:58,834
Co jsi opustil Eastern Nevada,
tak jsi zpátky v L.A.,

19
00:00:58,855 --> 00:00:59,950
a teď si chceš povídat?

20
00:01:00,065 --> 00:01:03,193
-Potřebuji jen 10 minut.
-10 minut?

21
00:01:04,945 --> 00:01:06,988
To má nahradit
těch poslední 8 let?

22
00:01:07,009 --> 00:01:10,190
-Tak to nemyslím.
-Spenci, zapomněl sis peněženku.
........