1
00:00:00,369 --> 00:00:01,653
Našel jsem ji.

2
00:00:02,402 --> 00:00:03,728
Tamar Hodelovou.

3
00:00:03,853 --> 00:00:06,867
Krátce před tvým
narozením se odehrál soud.

4
00:00:06,929 --> 00:00:08,838
Co to bylo za soud?

5
00:00:08,921 --> 00:00:12,101
S mým otcem, Georgem Hodelem.
Nevhodné činy, nevhodné vztahy.

6
00:00:13,133 --> 00:00:15,188
On se se mnou miloval.

7
00:00:17,242 --> 00:00:18,368
Je to pravda?

8
00:00:19,463 --> 00:00:21,579
On zabil Černou Dahlii, že ano?

9
00:00:22,476 --> 00:00:24,645
Elizabeth Shortová,
Janice Brewsterová...

10
00:00:26,710 --> 00:00:28,837
-Můžeme ho zastavit.
-Kdepak.

11
00:00:29,838 --> 00:00:31,892
George chrání celý vesmír.

12
00:00:34,978 --> 00:00:37,210
Byl jsi to ty, Georgi.
Byl jsi to ty.

13
00:01:50,074 --> 00:01:53,223
Ale Georgeovy výsledky,
na chlapce jeho věku!

14
00:01:54,255 --> 00:01:56,310
Má IQ 186!

15
00:01:56,383 --> 00:02:00,480
Madam Hodelová, je mi líto,
ale nemohu ho vyučovat.

16
00:02:00,533 --> 00:02:03,734
Ale proč ne? Dle jeho posledního
vyučujícího, doktora Simmelemana...

17
00:02:04,453 --> 00:02:08,707
Madam, prosím! Simmeleman?
Váš syn má talent,

18
00:02:09,781 --> 00:02:12,930
ale hraje bez emocí,
což je to nejtěžší.

19
00:02:13,806 --> 00:02:16,038
Tomu nelze naučit.
Alespoň já to nedokážu.

20
00:02:16,903 --> 00:02:21,084
Je imitátor, přesný stroj.
Dejte ho na medicínu nebo vědu.

21
00:02:21,209 --> 00:02:24,358
No dovolte, maestro Rachmaninove?

22
00:02:26,298 --> 00:02:28,456
-Váš syn není umělec.
-Absurdní!
........