1
00:00:05,005 --> 00:00:08,133
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,592 --> 00:00:10,177
PŘED 20 LETY

3
00:00:10,260 --> 00:00:11,178
STAR CINEMA
TRUMAN SHOW

4
00:00:11,261 --> 00:00:12,554
Myslím, že jsme tu brzy.

5
00:00:12,638 --> 00:00:14,598
Jo, ten chlápek z kina říkal,

6
00:00:14,765 --> 00:00:18,393
„Vybrali jste si <i>Truman Show </i>v 9 večer.“

7
00:00:18,810 --> 00:00:21,480
- Toho žeru.
- Hele, když už máme chvilku,

8
00:00:21,563 --> 00:00:26,652
říkal jsem si, jestli by sis nechtěla
trochu zakouřit marihuanu.

9
00:00:27,236 --> 00:00:28,362
Víš, docela jo.

10
00:00:28,445 --> 00:00:31,657
Jsem proti chronickému kouření!

11
00:00:32,366 --> 00:00:35,911
Jsi chlápek z kina,
co volá chlápkovi z kina.

12
00:00:35,994 --> 00:00:38,497
- Ano.
- To zní, jako bys už kouřil.

13
00:00:38,580 --> 00:00:40,499
Možná malinko.

14
00:00:42,876 --> 00:00:45,295
Promiň, v tomhle období
tráva nestojí za nic.

15
00:00:46,588 --> 00:00:50,133
Jsem sjetá, nebo v tomhle filmu
Jim Carrey není vůbec vtipnej?

16
00:00:53,095 --> 00:00:56,306
Páni, představ si,
že všechno ve tvým životě, byl konstrukt,

17
00:00:56,390 --> 00:00:59,017
a ty bys byl jen postava ze seriálu.

18
00:00:59,101 --> 00:01:00,352
To by bylo dost drsný.

19
00:01:00,644 --> 00:01:03,188
- Ale ty jsi skutečná, že jo, Shannon?
- to jsem, Gregu.

20
00:01:03,272 --> 00:01:07,276
Dobře, protože myslím, že tě miluju.

21
00:01:07,359 --> 00:01:09,194
Já tě asi taky miluju.

22
00:01:14,074 --> 00:01:15,200
- Ježíši, Gregu!
- Co je?

23
00:01:15,284 --> 00:01:16,868
........