1
00:01:01,406 --> 00:01:02,615
Väzni.

2
00:01:02,615 --> 00:01:04,242
Z času na čas

3
00:01:04,284 --> 00:01:08,288
vám ako veliteľ Tábora 13 z dobrej vôle,

4
00:01:08,288 --> 00:01:10,373
prinášam novinky z bojov

5
00:01:10,415 --> 00:01:12,917
ktorých už nie ste súčasťou.

6
00:01:15,295 --> 00:01:17,505
Všetko samozrejme smeruje k tomu

7
00:01:17,547 --> 00:01:20,508
že vyhrá Tretia ríša.

8
00:01:22,760 --> 00:01:25,221
Viem, želali by ste si niečo iné,

9
00:01:25,263 --> 00:01:28,224
ale musíte sa pozrieť pravde do očí.

10
00:01:28,266 --> 00:01:30,143
Z našich tovární vychádzajú

11
00:01:30,143 --> 00:01:33,062
stále nové a deštruktívne zbrane.

12
00:01:33,104 --> 00:01:36,649
Práve som sa vrátil z neďalekej tankovej divízie

13
00:01:36,691 --> 00:01:40,737
ktorá je vybavená najnovšími tankami Tiger

14
00:01:40,778 --> 00:01:43,490
ktoré všetok odpor rozdrvia

15
00:01:43,531 --> 00:01:44,908
ako vaječné škrupinky.

16
00:01:46,159 --> 00:01:47,785
Spojenci by jeden veľmi radi

17
00:01:47,827 --> 00:01:50,622
získali do svojej moci, to mi verte.

18
00:01:50,663 --> 00:01:54,000
Avšak vy ako väzni, musíte brať túto zbraň

19
00:01:54,000 --> 00:01:55,877
neporaziteľnej Tretej ríše

20
00:01:55,919 --> 00:02:00,298
ako ďalšiu záruku, že koniec vojny sa blíži.

21
00:02:00,340 --> 00:02:02,091
Rozchod.

22
00:02:03,134 --> 00:02:04,260
Plukovník Klink.

23
00:02:04,302 --> 00:02:06,304
Áno Plukovník Hogan?

24
00:02:06,346 --> 00:02:07,847
Tá pancierová divízia

25
00:02:07,847 --> 00:02:09,390
s tými novými tankami Tiger,

........