1
00:00:06,760 --> 00:00:08,890
Jill, Jill, podívej se na mě.

2
00:00:08,920 --> 00:00:10,500
Musíš udělat vše,
co ti řeknu.

3
00:00:10,520 --> 00:00:12,020
Tři, dva, jedna.

4
00:00:15,830 --> 00:00:17,430
Není Tomovo.

5
00:00:17,430 --> 00:00:19,140
Ne, jen chtěl, aby bylo.

6
00:00:19,140 --> 00:00:21,500
- Záleží na tom, že lhal.
<i>- Zkrotila jsi to.</i>

7
00:00:21,500 --> 00:00:24,580
<i>- Tvoje emoce, všechno.
- Ale můžu ho ovládat.</i>

8
00:00:24,580 --> 00:00:26,370
No, to chce nějaký trénink.

9
00:00:26,370 --> 00:00:27,970
Vím o skvělém místě.

10
00:00:27,970 --> 00:00:29,840
<i>Tome, tady je Bill Hope,
Jillianin táta.</i>

11
00:00:29,840 --> 00:00:32,380
<i>Jen jí chci něco důležitého říct</i>

12
00:00:32,380 --> 00:00:35,180
- <i>o její rodině.</i>
- To je skvělé. Díky.

13
00:00:35,630 --> 00:00:37,420
Dobrou noc.

14
00:00:39,270 --> 00:00:40,300
<i>Tati?</i>

15
00:00:40,300 --> 00:00:43,240
Nech svou sestru na pokoji.

16
00:00:43,240 --> 00:00:45,540
Přestaň!

17
00:01:03,920 --> 00:01:05,350
Dobře. Jdeme na to.

18
00:01:05,360 --> 00:01:06,760
Ještě jednou, jo?

19
00:01:06,760 --> 00:01:08,320
Krůček po krůčku.
Nic složitého.

20
00:01:08,330 --> 00:01:10,590
Začněme s něčím jednodušším.

21
00:01:10,600 --> 00:01:11,600
Králík.

22
00:01:11,610 --> 00:01:13,110
Jen malého roztomilého králíčka.

23
00:01:13,110 --> 00:01:14,700
Všichni mají rádi králíčky, ne?

24
00:01:14,700 --> 00:01:16,530
........