1
00:00:36,662 --> 00:00:40,224
<i>Vše, co potřebujete vědět je,
že život je o ničem.</i>

2
00:00:40,249 --> 00:00:44,102
<i>Je to jen pouhý geometrický protimluv.</i>

3
00:00:44,127 --> 00:00:47,211
<i>Na jedné straně je to hloupá, kulatá planeta,
točící se bezúčelně v prostoru</i>

4
00:00:47,381 --> 00:00:50,965
<i>kolem hloupého, kulatého slunce.</i>

5
00:00:52,052 --> 00:00:53,529
<i>Kulaté břicho,</i>

6
00:00:53,554 --> 00:00:56,638
<i>které obsahuje kulatou,
slizkou věc.</i>

7
00:00:57,099 --> 00:00:58,965
<i>Která se pak stane neslizkou věcí.</i>

8
00:00:59,226 --> 00:01:01,991
<i>Která se zaobírá spoustou
kulatých věcí.</i>

9
00:01:02,111 --> 00:01:03,647
<i>Užívá si svobody na kole.</i>

10
00:01:04,577 --> 00:01:07,233
<i>Kulatými rty Sofie.</i>

11
00:01:07,818 --> 00:01:10,003
<i>Kulatými vnadami Samanthy.</i>

12
00:01:10,028 --> 00:01:12,190
<i>Kulatými brýlemi.</i>

13
00:01:13,115 --> 00:01:15,911
<i>Kruh.</i>

14
00:01:20,205 --> 00:01:22,663
<i>Nad druhé straně je to
ale i přímka,</i>

15
00:01:22,916 --> 00:01:25,712
<i>ze které vznikl pravý úhel pohledu.</i>

16
00:01:25,836 --> 00:01:28,624
<i>Ostré hrany, který zadusili kolo.</i>

17
00:01:29,464 --> 00:01:31,205
<i>Přísný rámec morálky.</i>

18
00:01:33,176 --> 00:01:34,667
<i>Nalinkované vzdělání.</i>

19
00:01:36,305 --> 00:01:38,490
<i>Čtverec, jako symbol stravování ve škole,</i>

20
00:01:38,515 --> 00:01:40,576
<i>na střední, na univerzitě...</i>

21
00:01:40,601 --> 00:01:41,868
<i>Hranaté čelisti, říkající...</i>

22
00:01:41,893 --> 00:01:42,893
Je konec!

23
00:01:43,687 --> 00:01:45,895
<i>Hranaté, jako brýle.</i>

24
00:01:46,064 --> 00:01:47,064
Jdeme na to.
........