1
00:00:58,640 --> 00:01:00,741
- Zdravím.
- Zdravím všechny.

2
00:01:00,766 --> 00:01:02,766
Děkujeme moc.

3
00:01:04,200 --> 00:01:06,680
- Děkujeme vám!
- Děkujeme vám.

4
00:01:06,720 --> 00:01:08,080
Zdravíme!

5
00:01:08,120 --> 00:01:10,480
Děkujeme vám, děkujeme vám,
děkujeme.

6
00:01:12,057 --> 00:01:15,069
Děkujeme všem. Díky.

7
00:01:16,454 --> 00:01:18,360
A vítejte a všem děkujeme,

8
00:01:18,400 --> 00:01:22,080
že jste se postavili těmto zrádným podmínkám,
abyste se sem dostali.

9
00:01:22,120 --> 00:01:25,080
Dnes ráno mi to trvalo
skoro devět minut.

10
00:01:25,120 --> 00:01:27,240
Úplně se mu cestou promáčely pantofle.

11
00:01:27,280 --> 00:01:29,080
Skoro jsem jednou upadl,
ale zvládl jsem to.

12
00:01:29,120 --> 00:01:32,785
Nebojte, protože pro vás
máme neuvěřitelnou odměnu.

13
00:01:32,810 --> 00:01:35,970
Protože v tomto akcí nabitém pořadu...

14
00:01:37,080 --> 00:01:40,119
..James bude mít červenou bundu...

15
00:01:40,760 --> 00:01:43,440
..Richard se bude dívat na nějakou rouru...

16
00:01:44,640 --> 00:01:47,640
..a já udělám čaj.

17
00:01:51,520 --> 00:01:54,560
Nepřetržitá akce.

18
00:01:54,600 --> 00:01:59,222
Nepřetržitá. Ale...
ale začneme lidstvem.

19
00:01:59,247 --> 00:02:01,455
- Páni! Velký začátek!
- Je to velký začátek.

20
00:02:01,480 --> 00:02:05,080
Víte, jde o to, že jako druh jsme
sami se sebou hodně spokojení,

21
00:02:05,105 --> 00:02:08,975
protože máme Porsche 918
a Ferrari Ferrari:

22
00:02:09,000 --> 00:02:13,767
auta, co dokážou cestovat rychlostí 339 km/h,
neuvěřitelnou rychlostí.

........