1
00:00:56,400 --> 00:00:58,160
Vítejte.

2
00:00:58,200 --> 00:01:00,440
Před několika měsíci

3
00:01:00,480 --> 00:01:03,040
jsme posedávali a přemýšleli,
co bychom měli udělat

4
00:01:03,065 --> 00:01:05,722
v tomto, posledním díle této série.

5
00:01:05,747 --> 00:01:09,907
Jo. Já říkal, že bychom měli postavit auto,
které by bylo zároveň letadlem.

6
00:01:10,240 --> 00:01:13,934
Jo, já chtěl vystřelit auto do vesmíru.

7
00:01:13,959 --> 00:01:16,269
Ale pak jsme rozhodli,
co bychom skutečně udělat měli,

8
00:01:16,294 --> 00:01:18,840
protože žádný z těch nápadů
nebyl dostatečně ambiciózní,

9
00:01:18,880 --> 00:01:21,400
a to ukončit hladovění světa.

10
00:01:21,440 --> 00:01:23,320
Jo. To je velká práce.

11
00:01:23,360 --> 00:01:25,880
Jo, není to věc,
které bychom dosáhli během 20 minut

12
00:01:25,920 --> 00:01:29,040
s párem hostů a trochou
prázdného tlachání mezitím.

13
00:01:29,080 --> 00:01:32,360
Ne. Potřebovali jsme na to celý pořad.

14
00:01:32,400 --> 00:01:36,150
Takže se nyní usaďte, zatímco vezmeme
The Grand Tour na mini speciál

15
00:01:36,175 --> 00:01:39,880
do chudé, ale krásné země,

16
00:01:39,905 --> 00:01:41,440
Mozambiku.

17
00:01:55,560 --> 00:02:00,360
Tohle je vesnice Bingo
na západě země.

18
00:02:00,385 --> 00:02:02,585
Lidé tu nehladoví,

19
00:02:02,610 --> 00:02:04,690
ale jsou hodně chudí.

20
00:02:06,960 --> 00:02:12,360
Ježíš tu musí přežívat na stravě
sestávající z bídné kaše,

21
00:02:12,385 --> 00:02:16,185
která je dobrá pro hloupé bohaté ženy
v Londýně a New Yorku.

22
00:02:16,210 --> 00:02:21,410
Ale takové jídlo činí průměrného
teplokrevného Afričana smutným.

23
........