1
00:00:21,400 --> 00:00:24,180
- Seš v pořádku?
- Tudy se nejde na Hilltop.

2
00:00:24,220 --> 00:00:26,400
Tara s nimi uzavřela dohodu,
my ji porušili.

3
00:00:26,450 --> 00:00:29,820
- Na Hilltop se nevracíme.
- Má pravdu.

4
00:00:29,890 --> 00:00:33,330
Je jich moc. Alfa by zničila
celý Hilltop, abych mohla být u ní.

5
00:00:33,650 --> 00:00:35,760
Pročs nám neřekla,
že je vás tolik?

6
00:00:36,470 --> 00:00:38,510
Zavřeli jste mě do cely.

7
00:00:38,650 --> 00:00:41,580
Co jste čekali?
Že zradím své lidi?

8
00:00:42,090 --> 00:00:44,110
Tak se k nim klidně vrať.

9
00:00:45,070 --> 00:00:48,360
Henry nevěděl, do jakých sraček
se dostane, ale tys to věděla.

10
00:00:48,850 --> 00:00:50,730
Myslela jsem, že se mohu vrátit,

11
00:00:52,820 --> 00:00:54,760
ale nemůžu.

12
00:00:55,180 --> 00:00:57,050
S námi však nikam nepůjdeš.

13
00:01:01,560 --> 00:01:03,400
Utečeme.

14
00:01:04,670 --> 00:01:07,730
Jen my dva.
Vraťte se, zatímco my utečeme.

15
00:01:07,800 --> 00:01:10,690
Nemohou za to vinit Hilltop,
když se prostě vypaříme.

16
00:01:10,760 --> 00:01:15,070
- To nemůžeme, Henry.
- Dovol mi to napravit.

17
00:01:18,200 --> 00:01:20,020
Ne.

18
00:01:20,070 --> 00:01:23,000
S touhle tě nikam nepustím.

19
00:01:23,930 --> 00:01:26,800
V žádným případě.
Co by na to řekla tvá máti?

20
00:01:30,450 --> 00:01:33,330
Má pravdu, musíme jít.
Jdem, hned.

21
00:01:35,960 --> 00:01:37,800
Tudy.

22
00:01:39,220 --> 00:01:41,250
Jo, tudy.

........