1
00:00:00,976 --> 00:00:02,953
<i>V předchozích dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,978 --> 00:00:04,515
<i>Blížíme se ke konci.</i>

3
00:00:05,951 --> 00:00:07,773
- Dívka je nemocná.
<i>- Prochází proměnou.</i>

4
00:00:07,798 --> 00:00:10,359
<i>Antivirál je jediná věc,
která ji může zachránit.</i>

5
00:00:10,391 --> 00:00:12,485
<i>Budeš toho později litovat.</i>

6
00:00:12,510 --> 00:00:14,632
<i>Takhle jste si představoval
vaši kariéru, doktore Leare?</i>

7
00:00:14,657 --> 00:00:16,710
<i>Zneužívat lidi jako pokusné myši?</i>

8
00:00:16,735 --> 00:00:18,509
Jsem strůjcem této hrůzy.

9
00:00:19,024 --> 00:00:23,126
<i>Rizika jsou nepřijatelná. Jak si to
Ministerstvo obrany nemůže uvědomovat?</i>

10
00:00:23,151 --> 00:00:25,085
- Co budeš dělat?
- Zabiju ho.

11
00:00:25,110 --> 00:00:26,703
Zabiju je všechny.

12
00:00:26,792 --> 00:00:29,398
<i>Pokud chceš bezpečný průchod,
budeš mě potřebovat.</i>

13
00:00:29,423 --> 00:00:31,906
Jsi monstrum a zabiju tě.

14
00:00:32,111 --> 00:00:34,015
<i>Virály jsou propojení.</i>

15
00:00:34,266 --> 00:00:36,607
<i>Hromadně přemýšlí
a jsou spojeni s Fanningem.</i>

16
00:00:36,632 --> 00:00:39,382
- Musí nás být dvanáct.
- Nedoplní vaši dvanáctku.

17
00:00:39,407 --> 00:00:42,718
<i>Amy se promění.
Bude jí bez vás lépe.</i>

18
00:00:42,793 --> 00:00:45,343
Počínaje dneškem jste
všichni zproštěni služby.

19
00:00:45,368 --> 00:00:48,085
- Děláte obrovskou chybu.
- Běžte si sbalit.

20
00:00:48,715 --> 00:00:51,531
- Jak se dostaneme přes dveře?
- Pomocí Guildera.

21
00:00:53,879 --> 00:00:56,505
Grey mě zamknul v laboratoři. Ne!

22
00:00:58,070 --> 00:01:00,676
Greyi! Všechny nás zabiješ!

........