1
00:00:00,542 --> 00:00:01,793
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:02,596 --> 00:00:05,714
Zapomněl jsem na ni.
Chata našich tátů.

3
00:00:07,851 --> 00:00:11,031
Máš tajemství. Nedovol,
aby se ti stalo to, co tvému otci.

4
00:00:11,073 --> 00:00:15,181
Nelhal jsi o Rosině vraždě,
protože jsi ji zabil.

5
00:00:15,223 --> 00:00:18,309
-Byla to Isobel, že ano?
-Ano.

6
00:00:18,351 --> 00:00:20,437
Už tě nechci nikdy vidět.

7
00:00:20,478 --> 00:00:24,712
Zabila jsi tři lidi. Jak zaručíš,
že už se to nestane?

8
00:00:24,733 --> 00:00:27,819
Chtěla jsem najít sérum
proti tvým schopnostem.

9
00:00:27,861 --> 00:00:31,865
Něco opačného než aceton.
Musíme něco udělat.

10
00:00:31,906 --> 00:00:35,149
Liz má pravdu. Dokud mám
ty výpadky, jsem nebezpečná.

11
00:00:35,973 --> 00:00:39,310
Já prostě nedopustím,
abych zase někomu ublížila.

12
00:00:41,395 --> 00:00:43,470
Je snadné být v klidu a bezpečí.

13
00:00:46,452 --> 00:00:48,663
Zvlášť když cítíte lásku...

14
00:00:49,695 --> 00:00:51,718
Ochranu...

15
00:00:52,834 --> 00:00:54,742
A jistotu...

16
00:00:54,898 --> 00:01:00,164
Pocitu bezpečí si vážíte
až tehdy, když o něj přijdete.

17
00:01:02,135 --> 00:01:06,243
Když někdo, komu věříte,
prozradí vaše tajemství.

18
00:01:06,441 --> 00:01:08,589
Když někdo vpadne k vám domů.

19
00:01:08,610 --> 00:01:12,749
Nebo když jste malá holka,
pozorujete v noci v poušti hvězdy,

20
00:01:12,770 --> 00:01:14,929
a ďábel se vás
pokusí stáhnout do pekla.

21
00:01:16,889 --> 00:01:18,912
Nebo hůř...

22
00:01:18,933 --> 00:01:24,198
Když ten, koho se bojíte,
........