1
00:00:11,794 --> 00:00:13,230
Ach můj bože!

2
00:00:13,900 --> 00:00:15,900
<font color="red">www.titulky.com</font>

3
00:00:18,757 --> 00:00:20,152
Proboha!

4
00:00:20,500 --> 00:00:22,700
<font color="red">..:...
7point subtitles</font>

5
00:00:25,199 --> 00:00:26,600
Né!

6
00:00:27,000 --> 00:00:31,900
Možná jsi vrah ty

7
00:00:43,000 --> 00:00:46,300
{\an8}Mrtví vedoucí (zatím):

8
00:00:44,000 --> 00:00:46,300
{\an8}HROMADA

9
00:00:48,091 --> 00:00:49,091
Sakra.

10
00:01:08,242 --> 00:01:11,463
Dělej, dělej, dělej...

11
00:01:12,907 --> 00:01:13,943
Sakra.

12
00:01:13,986 --> 00:01:16,119
Sakra.
Dělej.

13
00:01:16,163 --> 00:01:17,077
Fajn.

14
00:01:17,120 --> 00:01:18,120
Co je?

15
00:01:21,472 --> 00:01:22,472
Dělej.

16
00:01:25,955 --> 00:01:28,871
Díky bohu.

17
00:01:28,914 --> 00:01:29,393
OK.

18
00:01:29,437 --> 00:01:33,010
Chuck. Chuck.

19
00:01:56,594 --> 00:01:57,594
Sakra.

20
00:02:00,511 --> 00:02:01,425
Saturnovy prstence.

21
00:02:01,469 --> 00:02:03,340
- Chuck!
- Same?

22
00:02:03,384 --> 00:02:05,690
Kruci, zvonilo to
snad dvě hodiny.

23
00:02:05,734 --> 00:02:08,606
- Jsem v práci.
- Kde máš zvedat telefon.

24
00:02:08,650 --> 00:02:11,000
Klid, pane Nebudu
........