1
00:00:46,000 --> 00:00:47,550
Pani Suchanowá!

2
00:00:53,280 --> 00:00:54,660
Pani Suchanowá!

3
00:00:59,040 --> 00:01:00,550
Pani Suchanowá!

4
00:01:01,720 --> 00:01:03,660
Prosím, musíte mi pomôcť!

5
00:01:04,280 --> 00:01:05,950
Niečo som spravil.

6
00:01:05,960 --> 00:01:07,840
Neviem, čo ďalej.

7
00:01:08,000 --> 00:01:11,200
-Je uprostred noci.
-Viem, ale je to strašné!

8
00:01:11,210 --> 00:01:14,030
Čo som povedala o správaní sa
v krízových situáciách?

9
00:01:14,040 --> 00:01:16,830
Nerobiť rozhodnutia,
ísť domov, vyspať sa.

10
00:01:16,840 --> 00:01:17,950
-Správne.
-Ale...

11
00:01:17,960 --> 00:01:19,870
Uvidíme sa zajtra ráno.

12
00:01:19,880 --> 00:01:21,000
Dobrú noc.

13
00:01:51,500 --> 00:01:54,760
<i>pripravuje parfém</i>

14
00:01:55,760 --> 00:01:57,330
Nadja Simonová.

15
00:02:09,500 --> 00:02:15,000
PARFÉM
Srdcový akord

16
00:03:02,880 --> 00:03:04,990
Viac nám neviete povedať?

17
00:03:12,280 --> 00:03:14,990
Čo bude teraz so mnou a Magdou?

18
00:03:23,800 --> 00:03:27,990
<i>V osnovách stojí,
že sa parfém rozpína lineárne v čase</i>

19
00:03:28,160 --> 00:03:29,830
<i>a pozostáva zo sledu</i>

20
00:03:29,840 --> 00:03:33,880
<i>hlavového akordu, srdcového akordu
a základného akordu.</i>

21
00:03:33,960 --> 00:03:35,990
<i>Obrovský omyl.</i>

22
00:04:00,240 --> 00:04:02,220
Dávno si tu nebola.

23
00:04:04,000 --> 00:04:05,990
Od mojich trinástich.

24
........