1
00:00:06,430 --> 00:00:07,906
Pán Han,

2
00:00:07,930 --> 00:00:11,406
môj návrh neprinesie osoh
iba môjmu biznisu tu, v Amerike,

3
00:00:11,430 --> 00:00:14,476
ale zvýši zisky aj pre Han Overseas,

4
00:00:14,500 --> 00:00:16,398
urobí z vás boháča.

5
00:00:17,007 --> 00:00:19,983
Predpokladal som,
že o tom nebude pochýb, pán Kent.

6
00:00:20,008 --> 00:00:23,184
Ale mám na zváženie ďalšie ponuky

7
00:00:23,340 --> 00:00:26,586
od ľudí, s ktorými som už
nejaký biznis robil predtým.

8
00:00:26,610 --> 00:00:28,456
A aj keď som ohromený tým,

9
00:00:28,480 --> 00:00:31,371
čo ste dokázali bezo mňa,

10
00:00:31,880 --> 00:00:33,796
nepoznám vás.

11
00:00:34,809 --> 00:00:36,376
Jasné, nuž ...

12
00:00:37,160 --> 00:00:39,536
chyťme spolu pár psov, dajme si pár pív,

13
00:00:39,560 --> 00:00:42,174
zahrajme si hru Mariners
a napravíme to.

14
00:00:42,860 --> 00:00:47,137
Stavím sa, že ste kedysi
boli veľkým fanúšikom Suzuki.

15
00:00:50,395 --> 00:00:54,727
Nevyberaj si toho, komu nedôveruješ
a dôveruj tomu, koho si vyberáš.

16
00:00:55,540 --> 00:00:58,116
Thomas Kent nepochádza z bohatej
rodiny, pán Han.

17
00:00:58,140 --> 00:00:59,737
Vyrastal na uliciach,

18
00:00:59,761 --> 00:01:02,586
vyšparchal a zoškrabal
všetko, čo teraz má.

19
00:01:02,610 --> 00:01:05,155
A zatiaľ čo vy ste sa narodili
v počestnej rodine,

20
00:01:05,820 --> 00:01:08,296
Thomas Kent musel všetko
nadobudnúť sám.

21
00:01:08,700 --> 00:01:10,096
Čo znamená, že môže stratiť

22
00:01:10,120 --> 00:01:11,578
oveľa viac, než vy.

23
00:01:14,930 --> 00:01:19,706
........