1
00:00:00,800 --> 00:00:02,194
Zameriam sa priamo na tvoju rakovinu

2
00:00:02,218 --> 00:00:04,830
stereo-taktickou telovou rádioterapiou...

3
00:00:04,386 --> 00:00:06,114
a zároveň intravenózne podaným Cisplatinom.

4
00:00:05,738 --> 00:00:07,382
Dvojstupňový regiment.

5
00:00:07,406 --> 00:00:09,384
Môžem nahodiť EGFR inhibítor ako cetuximab,

6
00:00:09,408 --> 00:00:11,290
podľa toho ako bude tumor reagovať.

7
00:00:11,314 --> 00:00:12,390
Pracuje pre mňa.

8
00:00:12,414 --> 00:00:14,723
Po slovensky, prosím.

9
00:00:15,368 --> 00:00:17,893
Znie to veľmi dôležito, ale

10
00:00:18,487 --> 00:00:20,337
všetko čo ma zaujíma je...

11
00:00:21,839 --> 00:00:23,899
Mohol by...

12
00:00:26,453 --> 00:00:27,597
Aké sú vyhliadky?

13
00:00:27,621 --> 00:00:29,150
Georgia.
Nie, Max.

14
00:00:29,390 --> 00:00:30,517
Potrebujem odpovede od tvojej doktorky.

15
00:00:32,926 --> 00:00:37,524
Georgia, pri rakovine,

16
00:00:37,548 --> 00:00:40,527
je obtiažne odhadovať.

17
00:00:40,551 --> 00:00:43,413
Ale verím, že to je naša najlepšia voľba.

18
00:00:45,272 --> 00:00:48,251
Tak prečo ste už začali?

19
00:00:49,610 --> 00:00:51,371
Áno, Max,

20
00:00:51,395 --> 00:00:53,195
prečo sme už nezačali?

21
00:00:54,531 --> 00:00:57,460
P-pretože je veľa pred
prípravných procedúr.

22
00:00:57,484 --> 00:00:58,545
Stále ich potrebujem dokončiť.

23
00:00:58,569 --> 00:01:00,964
Ako radiačné tetovanie,

24
00:01:00,988 --> 00:01:02,882
orálna chirurgia...
Orálna chirurgia?

25
........