1
00:01:04,706 --> 00:01:08,706
Potřebuji stvrzenku. Myslím,
že je vzadu. Počkej.

2
00:01:11,186 --> 00:01:12,699
Vím, že jsem ji vzal.

3
00:01:20,196 --> 00:01:21,246
Kámo!

4
00:01:26,938 --> 00:01:29,531
Panebože! Panebože!

5
00:01:31,279 --> 00:01:32,329
Pane...!

6
00:02:49,539 --> 00:02:50,539
Lincolne?

7
00:02:53,185 --> 00:02:55,185
Jo, jasně. Můžu přijít.

8
00:02:56,226 --> 00:02:57,226
Dobře.

9
00:03:00,044 --> 00:03:01,986
- Chci to!
- Já to chci!

10
00:03:07,127 --> 00:03:09,963
No tak, přestaňte bojovat...
Nedostali jsme dva?

11
00:03:09,993 --> 00:03:12,278
- Kde je ten druhý?
- Nahoře.

12
00:03:12,573 --> 00:03:15,562
Necháme ho tady. Nemáme čas.
Je změna plánu.

13
00:03:15,592 --> 00:03:18,042
Rychle, vezměte si
tašky a klouboučky.

14
00:03:18,712 --> 00:03:22,178
- Je čas jít do školy!
- Jo, je čas jít do školy.

15
00:03:22,208 --> 00:03:24,298
Pojďme. Změna plánu. A...

16
00:03:24,328 --> 00:03:26,491
...velké rodinné objetí.
Pojďte sem.

17
00:03:26,492 --> 00:03:29,392
Pojď, Liame,
obejmi mě. Miluji vás.

18
00:03:30,152 --> 00:03:31,802
Dobře. Startujeme!

19
00:03:33,926 --> 00:03:36,750
Kdo poslední bude
v autě, je z kola ven!

20
00:03:51,002 --> 00:03:52,846
Slyšel jsem, že tento
týden vyšetřujete.

21
00:03:52,876 --> 00:03:55,672
- Ano, desátníka z Holsworthu.
- Vzal si život, že?

22
00:03:55,673 --> 00:03:58,123
Nemůžu výsledek předvídat.

........