1
00:00:19,810 --> 00:00:23,580
Tady podávali děckám
z Freelandu původní vakcínu.

2
00:00:23,650 --> 00:00:26,540
Nemůžu ukázat jejich přesný
místo, ale jsou někde tady.

3
00:00:26,610 --> 00:00:28,960
Jsi v nebezpečí,
když je Khalil poblíž tebe.

4
00:00:29,030 --> 00:00:32,210
- Kvůli Tobiasovi?
- Ano, kvůli němu.

5
00:00:32,220 --> 00:00:34,290
Bude se
muset přihlásit na policii.

6
00:00:34,310 --> 00:00:36,470
Tvůj otec má recht.

7
00:00:36,550 --> 00:00:38,430
<i>Při přepravě se něco podělalo.</i>

8
00:00:39,290 --> 00:00:40,560
<i>Všichni jsou mrtví.</i>

9
00:00:40,640 --> 00:00:41,810
<i>A Khalil?</i>

10
00:00:41,890 --> 00:00:43,400
Po něm není ani památky.

11
00:00:43,470 --> 00:00:45,810
<i>Chtěl jsem z tebe udělat velikána,
jako byl Alexander</i>

12
00:00:45,890 --> 00:00:47,640
Takže pokud nestačíš velikánům,

13
00:00:47,650 --> 00:00:49,860
přec se v pokoře plazit budeš.

14
00:00:56,830 --> 00:01:00,660
<i>Otče, žádáme tě, abys
nám v nouzi seslal pomoc svou.</i>

15
00:01:00,740 --> 00:01:02,240
Vydrž, synku.

16
00:01:02,250 --> 00:01:03,580
Dohlédne na tebe.

17
00:01:19,500 --> 00:01:21,840
Mám pro vás pár
neveselých novinek,

18
00:01:21,850 --> 00:01:24,970
u kterých jsem přemýšlel,
jestli se s nimi podělit, nebo ne,

19
00:01:25,050 --> 00:01:28,270
protože ve Freelandu
se toho děje příliš mnoho.

20
00:01:30,050 --> 00:01:32,520
Khalil Payne, vzpomínáte si na něj?

21
00:01:32,530 --> 00:01:34,320
Vyrostl právě tady,
v tomto kostele.

22
00:01:36,270 --> 00:01:39,030
Momentálně je na hranici života a smrti.

23
........