1
00:00:33,811 --> 00:00:36,146
Ve jménu Pána, odejdi pryč.

2
00:00:36,147 --> 00:00:38,682
Ve jménu Pána, odejdi pryč.

3
00:00:38,683 --> 00:00:41,418
Ve jménu Pána, odejdi pryč.

4
00:00:41,419 --> 00:00:43,621
Ve jménu Pána, odejdi pryč.

5
00:01:01,006 --> 00:01:03,340
Ve jménu Pána, odejdi pryč.

6
00:01:03,341 --> 00:01:05,643
Ve jménu Pána, odejdi pryč.

7
00:01:05,644 --> 00:01:08,679
Ve jménu Pána, odejdi pryč.

8
00:01:08,680 --> 00:01:10,047
Ve jménu Pána....

9
00:01:12,350 --> 00:01:16,754
Ten kříž si strč do prdele.

10
00:01:27,466 --> 00:01:30,868
Skončíš v pekle, knězi.

11
00:01:32,070 --> 00:01:34,205
Ve jménu Pána, odejdi pryč.

12
00:01:37,008 --> 00:01:39,243
Ve jménu Pána, odejdi pryč.

13
00:01:39,244 --> 00:01:41,378
Tady nejsi vítán.

14
00:01:41,379 --> 00:01:43,180
Ve jménu Pána, odejdi pryč.

15
00:01:43,882 --> 00:01:46,083
Tady nejsi vítán!

16
00:01:57,027 --> 00:01:58,195
Tady nejsi vítán.

17
00:01:58,196 --> 00:02:00,898
Ve jménu Pána, odejdi pryč.

18
00:02:00,899 --> 00:02:03,534
Tady nejsi vítán!

19
00:02:03,535 --> 00:02:05,302
Ve jménu Pána, odejdi pryč.

20
00:02:05,303 --> 00:02:09,106
Ona teď patří nám.

21
00:02:09,107 --> 00:02:12,409
Ve jménu Pána, odejdi pryč!

22
00:02:18,649 --> 00:02:20,717
Otče, je ztracena.

23
00:02:53,584 --> 00:02:56,953
Váš Bůh tu není.

24
00:04:04,888 --> 00:04:08,092
Ve jménu Pána, odejdi pryč.

25
00:04:08,093 --> 00:04:10,728
Ve jménu Pána, odejdi pryč.

........