1
00:00:02,760 --> 00:00:04,930
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:04,951 --> 00:00:07,109
-Ofglen!
-Vyřízli jí jazyk.

3
00:00:07,131 --> 00:00:10,343
Tys jí nekázala, aby něco řekla.
Za tohle nemůžeš.

4
00:00:10,364 --> 00:00:13,545
Jako Oko nám budeš
hlásit především aktivity

5
00:00:14,356 --> 00:00:15,651
svého velitele,
Freda Waterforda.

6
00:00:16,462 --> 00:00:17,705
-Ano, pane.
-Znáte mého řidiče?

7
00:00:17,726 --> 00:00:21,738
Ten chlapec má potenciál
a tady jím bohužel plýtvá.

8
00:00:21,760 --> 00:00:22,897
Divím se, že ho chcete pustit.

9
00:00:22,918 --> 00:00:25,004
Na vašem místě
bych si ho zkusil nechat.

10
00:00:25,025 --> 00:00:29,270
Ženě Hospodin řekl:
"Po muži budeš dychtivě toužit,

11
00:00:29,291 --> 00:00:34,546
on ti však bude poroučet."
Prohlašuji vás mužem a ženou.

12
00:00:37,590 --> 00:00:39,864
-Je ti dobře?
-Je, děkuju.

13
00:00:40,675 --> 00:00:41,919
Vítejte v našem domově,
slečno Spencerová.

14
00:00:41,939 --> 00:00:44,077
Je to požehnání,
že mohu žít ve vaší domácnosti.

15
00:00:44,889 --> 00:00:46,142
Vaší povinností je povít děti.

16
00:00:46,163 --> 00:00:49,133
Gileád si cení rodiny.

17
00:00:49,154 --> 00:00:52,387
S Boží milostí budu mít
jednou vlastní dítě, pane.

18
00:00:52,409 --> 00:00:54,578
S Boží milostí.

19
00:00:55,526 --> 00:00:57,749
Díky Bohu. Zavolám doktora.

20
00:00:58,760 --> 00:01:03,972
Nenechám tě vyrůst na tomhle
místě. Já tě odsud dostanu.

21
00:01:16,382 --> 00:01:19,495
PŘÍBĚH SLUŽEBNICE II.
6. díl: První krev

22
........