1
00:00:28,768 --> 00:00:33,853
Z anglického odposlechu přeložila mish3lka.
Do češtiny přeložil Parzival. Enjoy :)

2
00:00:40,580 --> 00:00:47,312
Arecibo, Puerto Rico

3
00:01:00,935 --> 00:01:02,939
Od Zoe pro tátu

4
00:01:06,886 --> 00:01:12,462
BIONYNE INDUSTRIES
Experimentální výzkumné zařízení

5
00:01:13,263 --> 00:01:14,789
Helikoptéra už přistála.

6
00:01:14,814 --> 00:01:17,867
Dárce je venku.
Opakuji, dárce dorazil.

7
00:01:24,799 --> 00:01:27,346
Dárce podepsal souhlas.
Takže můžeme?

8
00:01:27,352 --> 00:01:29,348
Můžeme.

9
00:01:33,944 --> 00:01:37,006
Pozor, dárce přichází
do hlavního laboratoře.

10
00:01:37,056 --> 00:01:40,440
Všichni zaměstnanci ať se
hlásí na místě operace.

11
00:01:41,441 --> 00:01:44,994
Opakuji, hlaste se
na místě operace.

12
00:02:00,935 --> 00:02:02,962
Čas od zástavy srdce?

13
00:02:02,981 --> 00:02:05,043
7 hodin 15 minut.

14
00:02:08,243 --> 00:02:10,220
Začněte.

15
00:02:23,233 --> 00:02:26,736
Mozková tkáň nenarušená.
Protoplazmatická integrita vypadá dobře.

16
00:02:26,736 --> 00:02:29,814
Mozková kůra taky. Souhlasí?

17
00:02:29,909 --> 00:02:31,491
Souhlasí.

18
00:02:31,991 --> 00:02:34,269
Tak je to na tobě, Wille.

19
00:02:38,448 --> 00:02:40,750
Tento muž je mrtvý.

20
00:02:41,100 --> 00:02:44,754
Ale jeho neurologické
údaje jsou stále dostupné.

21
00:02:44,929 --> 00:02:48,333
Vezmeme jeho biologický mozek,

22
00:02:48,608 --> 00:02:51,836
zkopírujeme ho do tohoto
syntetického mozku

23
00:02:51,861 --> 00:02:54,439
........