2
00:00:08,509 --> 00:00:11,011
V minulých dílech:

3
00:00:11,053 --> 00:00:14,473
Jsi jediný, kdo byl
v kontaktu s rudým andělem.

4
00:00:14,515 --> 00:00:16,850
Řekl jsi, že nechápeš,
proč si tě zvolil.

5
00:00:18,894 --> 00:00:23,732
Přivedl mě na vzdálenou planetu
a ukázal mi...

6
00:00:23,774 --> 00:00:25,692
...konec.

7
00:00:35,619 --> 00:00:39,873
Moje vnímání reality bylo pozměněno
vizemi od bytosti cestující časem.

8
00:00:39,915 --> 00:00:42,292
Kdo jiný by mi měl pomoci,
když ne ty, ovšem.

9
00:00:42,334 --> 00:00:45,796
Konec konců vždyť to ty jsi
rozpoutala válku s Klingony.

10
00:00:45,838 --> 00:00:51,260
Ten člověk, který byl doma v tvé kajutě,
tahle moje verze je mrtvá.

11
00:00:51,260 --> 00:00:53,095
A já už se nevrátím.

12
00:00:53,178 --> 00:00:57,391
Mohl bys už prosím pokročit dál
a dovolit to i mně?

13
00:00:59,768 --> 00:01:02,187
Ať už mám pravomoc velet nebo ne,

14
00:01:02,229 --> 00:01:05,399
musíte dostat výsadek na stanici
a resetovat Centrálu.

15
00:01:05,440 --> 00:01:09,111
Michael, musíš otevřít
přechodovou komoru.

16
00:01:09,152 --> 00:01:10,946
Ne, nevystřelím tě do vesmíru!

17
00:01:10,988 --> 00:01:14,950
Až se dostanu skrz dveře,
tak tě zabiju.

18
00:01:14,992 --> 00:01:16,618
Všechno je to kvůli tobě.

19
00:01:16,660 --> 00:01:17,995
Kvůli mně?

20
00:01:18,036 --> 00:01:20,080
Musíš najít projekt Daidalos.

21
00:01:20,122 --> 00:01:21,498
Kde je projekt Daidalos?

22
00:01:37,514 --> 00:01:44,229
Nadporučík Airiam byla příkladem toho,
jak silnou předností je houževnatost.

23
00:01:44,229 --> 00:01:52,779
Byla naprosto věrna
svým kolegům i Hvězdné flotile.
........