1
00:00:00,321 --> 00:00:01,457
V minulých dílech...

2
00:00:01,693 --> 00:00:03,705
Ta vymaštěná mořská panna,
kterou jsem zachránil?

3
00:00:03,726 --> 00:00:05,791
Vrátila se. Zamkla mě v podpalubí Severky.

4
00:00:05,812 --> 00:00:07,772
Tak sem přijeď a dostaň mě ven!

5
00:00:08,383 --> 00:00:11,995
To je Nicole. Vídá se s Xanderem.

6
00:00:12,089 --> 00:00:14,059
I tak by se to dalo říct.

7
00:00:17,302 --> 00:00:20,378
Nikdy bys ho nezabil, Xane.
To bys nedokázal.

8
00:00:20,641 --> 00:00:22,495
Než mě propustili, hledal jsem

9
00:00:22,516 --> 00:00:25,346
velkého dodavatele, kterému říkali Chemik.

10
00:00:25,377 --> 00:00:27,998
Možná měl i co do činění
s vraždou Donnieho, kdo ví.

11
00:00:28,195 --> 00:00:30,591
Mám něco, co tam můžeme přidat.

12
00:00:30,705 --> 00:00:35,328
Vypadá to, že můj táta
v tom jede s těmi ropnými magnáty.

13
00:00:35,752 --> 00:00:37,869
Super. Škoda, že to nemůžeme zveřejnit.

14
00:00:37,900 --> 00:00:41,028
Budeme bojovat společně, s váma.

15
00:00:43,228 --> 00:00:45,178
Co to sakra je?

16
00:00:58,942 --> 00:01:02,883
Tak jo, na tři. Raz, dva, tři.

17
00:01:19,786 --> 00:01:23,008
KORONER

18
00:01:23,831 --> 00:01:25,272
Všechno se tady změní.

19
00:01:26,749 --> 00:01:30,555
Klesco Oil toho nenechají.
Přivezou ještě více strojů.

20
00:01:32,025 --> 00:01:35,301
Myslí si, že můžou zničit zem,
vzít si, co chtějí,

21
00:01:35,343 --> 00:01:37,460
a nikdo z nás s tím nic neudělá.

22
00:01:37,585 --> 00:01:39,708
Ale to se pletou.

23
00:01:41,347 --> 00:01:43,778
Musíme ukázat světu, co se tu děje.

24
00:01:44,942 --> 00:01:47,908
........