1
00:00:35,452 --> 00:00:37,996
Jim! Si v poriadku?

2
00:01:10,528 --> 00:01:12,655
Prosím, zaprisahám vás!

3
00:01:12,739 --> 00:01:14,741
Prestaňte okamžite
s tou brutalitou!

4
00:01:15,492 --> 00:01:17,827
Dlhšie to nevydrží!

5
00:01:18,286 --> 00:01:22,707
Nech je to ponaučením pre všetkých.
Toto sa stane tým, čo nám odporujú!

6
00:01:24,542 --> 00:01:28,171
- Prečo nebojuješ?
- Nebojujem s Krubermi.

7
00:01:28,254 --> 00:01:34,260
Sú to moji bratia.
Počúvajú príkazy od zradcu.

8
00:01:35,762 --> 00:01:37,764
Ja?
Zradca?

9
00:01:37,847 --> 00:01:40,858
To ty si sa otočil chrbtom
k vlastnému rodu!

10
00:01:48,274 --> 00:01:50,944
Chce to vodcu
aby vedel ako prežiť.

11
00:01:51,611 --> 00:01:55,406
Kedy udrieť,
a kedy niečo obetovať.

12
00:01:55,490 --> 00:01:58,910
Ako keď som ťa
predala Gumm-Gummom.

13
00:01:58,993 --> 00:02:02,413
Nie!
Gunmar prepadol dedinu.

14
00:02:02,497 --> 00:02:05,583
Uniesol ma od rodiny.

15
00:02:05,667 --> 00:02:09,170
Gunmar ťa neuniesol.
Bol si vybraný.

16
00:02:09,254 --> 00:02:13,383
Drvič lebiek potreboval armádu.
Dala som mu šampióna.

17
00:02:13,466 --> 00:02:18,221
Čo sú životy pár mláďat,
keď by Kruberi vládli po jeho boku?

18
00:02:18,847 --> 00:02:23,601
Ty sa nestaráš o Kruberov!
Len o seba!

19
00:02:23,685 --> 00:02:25,311
Ja som Krubera!

20
00:02:37,031 --> 00:02:38,575
Ako sa opovažujete zasahovať?

21
00:02:38,908 --> 00:02:42,078
Stiahnite sa!
Prikazujem vám!

22
........