1
00:01:02,395 --> 00:01:04,061
<i>Zpočátku je to lehké.</i>

2
00:01:04,063 --> 00:01:06,528
<i>Znáte jen domov.</i>

3
00:01:06,530 --> 00:01:08,599
<i>A všechny kolem
považujete za rodinu.</i>

4
00:01:10,203 --> 00:01:12,734
<i>Můj první domov
byl plný koček.</i>

5
00:01:13,972 --> 00:01:15,338
<i>A já jsem pes.</i>

6
00:01:18,409 --> 00:01:21,844
<i>Kočky měly ostré drápky a když byly
spokojené, vydávaly z bříška</i>

7
00:01:21,846 --> 00:01:23,246
<i>legrační zvuky.</i>

8
00:01:27,118 --> 00:01:30,220
<i>Koťata měla mámu kočku.</i>

9
00:01:30,222 --> 00:01:32,424
<i>A já měla mámu fenku.</i>

10
00:01:37,162 --> 00:01:41,201
<i>Od života jsem nic
lepšího nečekala.</i>

11
00:01:45,836 --> 00:01:48,773
<i>Jak jsem pomalu rostla,
vytvářeli jsme domov.</i>

12
00:01:51,376 --> 00:01:53,608
<i>Byli jsme šťastní,</i>

13
00:01:53,610 --> 00:01:54,812
<i>nějaký čas.</i>

14
00:01:59,284 --> 00:02:01,285
Páni.
To by jeden nevěřil.

15
00:02:01,287 --> 00:02:02,552
Neřekls, že jich je tolik.

16
00:02:02,554 --> 00:02:03,620
Chytej je!

17
00:02:05,290 --> 00:02:06,356
Mám tu jednu.

18
00:02:06,358 --> 00:02:07,524
Jsou moc rychlé.

19
00:02:07,526 --> 00:02:09,192
Jednu mám.

20
00:02:09,194 --> 00:02:11,294
Támhle.

21
00:02:11,296 --> 00:02:13,463
Jsou tu i psi.

22
00:02:13,465 --> 00:02:15,565
<i>Bratře!</i>

23
00:02:15,567 --> 00:02:16,835
Tam vzadu.

24
00:02:19,170 --> 00:02:21,272
........