1
00:02:34,067 --> 00:02:37,468
Chicago žiari architektonickými
pamiatkami na oslavu úspechu človeka.

2
00:02:37,537 --> 00:02:41,667
Jeho umeleckých ambícií,
hľadania pravdy, rešpektovania zákona.

3
00:02:41,741 --> 00:02:44,175
A teraz o inom druhu pamiatky.

4
00:02:46,246 --> 00:02:51,309
Existuje teória, že umierajúce inštitúcie
si pred koncom vybudujú vlastné mauzóleá.

5
00:02:51,384 --> 00:02:54,444
Táto konkrétna pamiatka mala byť
nemocnicou a výskumným centrom

6
00:02:54,521 --> 00:02:58,150
venujúcim sa predĺženiu ľudského života
a zlepšením jeho kvality.

7
00:02:58,225 --> 00:03:03,788
Namiesto toho sa jej podarilo ukázať
nový tajomný spôsob smrti.

8
00:03:07,067 --> 00:03:10,833
Zapojil som sa do toho
pri otvorení nemocnice pre verejnosť.

9
00:03:10,904 --> 00:03:12,838
Výstavbu budovy sprevádzali ťažkosti.

10
00:03:12,906 --> 00:03:15,898
Dvaja indiánski pracovníci
spadli z vysokých poschodí,

11
00:03:15,976 --> 00:03:18,137
ale rýchlo sa na to zabudlo
a nikto to nevysvetlil.

12
00:03:18,211 --> 00:03:22,011
Teraz je to jedno. Je tu čas otvorenia
a všetko ide ako po masle.

13
00:03:22,082 --> 00:03:24,841
Šiel som tam, lebo som nemal
nič iné na práci.

14
00:03:26,887 --> 00:03:30,345
- Vaše meno, prosím?
- Carl Kolchak, I.N.S.

15
00:03:30,423 --> 00:03:33,051
Vidíte?

16
00:03:33,126 --> 00:03:35,060
- Nech sa páči, pán Kolchak?
- Ďakujem.

17
00:03:35,128 --> 00:03:38,757
- Je tu dnes niekto významný?
- Nie, len kopa reportérov.

18
00:03:40,834 --> 00:03:42,825
Ďakujem pekne.

19
00:03:45,906 --> 00:03:48,568
- Dobrý deň. Pán Kolchak?
- Áno.

20
00:03:48,642 --> 00:03:51,236
Tento set pripravilo
oddelenie pre styk s verejnosťou.

21
00:03:51,311 --> 00:03:54,610
Obsahuje kompletné informácie
o nemocnici a pamätnú mincu.
........