1
00:00:53,166 --> 00:00:57,125
PLANETA: CHITÓN
POLITICKÝ REŽIM: DIKTATURA

2
00:00:57,208 --> 00:01:03,250
VŮDCE: ADMIRÁL SKORBA
POPULACE: 250 000

3
00:01:05,458 --> 00:01:08,541
POPULACE: 250 001

4
00:01:22,708 --> 00:01:24,458
Heuréka! Podařilo se to!

5
00:01:25,833 --> 00:01:27,125
Fungovalo to!

6
00:01:27,833 --> 00:01:29,708
Je krásný!

7
00:01:31,041 --> 00:01:32,583
Vypadá jako normální dítě.

8
00:01:39,041 --> 00:01:40,375
To nemohou být oni.

9
00:01:41,291 --> 00:01:43,625
Nemohli to zjistit tak rychle.

10
00:01:45,916 --> 00:01:48,791
- Musíme ho ukrýt, Jane!
- Našli by ho.

11
00:01:49,250 --> 00:01:52,500
- Co tedy?
- Máme jedinou možnost.

12
00:02:07,000 --> 00:02:08,125
Jsou tady.

13
00:02:14,208 --> 00:02:15,041
Dobře.

14
00:02:15,125 --> 00:02:17,666
Jednoho dne nás od nich osvobodíš.

15
00:02:24,541 --> 00:02:27,541
Nejvyspělejší zóna planety.
Zde budeš v bezpečí.

16
00:02:44,541 --> 00:02:47,041
Až vyrosteš, vrátíš se
a zachráníš nás.

17
00:02:54,708 --> 00:02:57,958
- Jděte z mé laboratoře, krysy!
- Vraťte se do kanálu!

18
00:03:09,291 --> 00:03:12,041
Za prvé, dobré ráno.

19
00:03:17,625 --> 00:03:19,750
Všechno vím. Neplýtvej mým časem.

20
00:03:20,041 --> 00:03:21,041
Je to můj syn!

21
00:03:21,125 --> 00:03:23,833
Není to tvůj syn, je to experiment.

22
00:03:24,416 --> 00:03:26,875
- Kam jsi ho dal?
- Tam, kde ho nenajdete.

23
00:03:26,958 --> 00:03:29,041
Nenuťte mě stisknout knoflík

........