1
00:00:01,000 --> 00:00:02,840
<i>Jsem Uhtred, syn Uhtredův.</i>

2
00:00:03,440 --> 00:00:08,320
<i>Vychovali mě s kamarádkou Bridou
jako Dána, ale jsme Sasové.</i>

3
00:00:08,880 --> 00:00:12,920
<i>Ona přijala vikinský život
a já si vybral jinou cestu.</i>

4
00:00:13,000 --> 00:00:14,040
Můj meč je tvůj.

5
00:00:14,600 --> 00:00:18,720
<i>Bráním království krále Alfréda
a vizi jednotného Spojeného království.</i>

6
00:00:19,280 --> 00:00:22,160
<i>Teď mě znají jako zabijáka Dánů</i>

7
00:00:22,240 --> 00:00:26,040
<i>a s věrnými následovníky
jsem srazil mnoho válečníků.</i>

8
00:00:27,480 --> 00:00:32,040
<i>Alfréd umírá.
A všichni touží po moci a postavení.</i>

9
00:00:32,120 --> 00:00:35,680
- Alfréd nebude žít věčně.
- Je nemocný, ale neumírá.

10
00:00:35,760 --> 00:00:39,400
Naši předci byli králové,
zasloužíme si něco víc.

11
00:00:39,960 --> 00:00:43,280
<i>Ukradl jsem Sigurdovi
jeho jasnovidku Skade.</i>

12
00:00:43,360 --> 00:00:46,800
<i>Sigurd byl v bitvě poražen
a ona teď patří mně.</i>

13
00:00:47,280 --> 00:00:48,480
Nevzdávej se.

14
00:00:48,560 --> 00:00:54,000
<i>Má milovaná Gisela zemřela při porodu
a zanechala mi nemluvně, kterým pohrdám.</i>

15
00:00:54,080 --> 00:00:55,920
Dala ti syna.

16
00:00:56,000 --> 00:01:00,920
Od této chvíle
je Uhtred z Bebbanburgu prokletý.

17
00:01:01,000 --> 00:01:03,240
<i>To ona mi přinesla smůlu.</i>

18
00:01:04,960 --> 00:01:06,520
<i>Všechno je osud.</i>

19
00:01:25,240 --> 00:01:27,240
PODLE ROMÁNŮ BERNARDA CORNWELLA

20
00:01:48,960 --> 00:01:52,080
KRÁLOVSTVÍ WESSEX

21
00:02:01,920 --> 00:02:03,200
Skončil jsi, pane?

22
00:02:05,360 --> 00:02:08,120
Ještě ne. Brzy.

23
........