1
00:00:01,480 --> 00:00:03,640
<i>Jsem Uhtred, syn Uhtredův.</i>

2
00:00:04,160 --> 00:00:09,320
<i>Aethelwold uzavřel pakt s Dány v naději,
že bude následník nemocného Alfréda.</i>

3
00:00:10,200 --> 00:00:12,520
Můžu být most mezi Sasy a Dány.

4
00:00:12,600 --> 00:00:15,200
- Pojedeš do Winchesteru.
- Alfréd mě zabije.

5
00:00:15,280 --> 00:00:17,800
- Aethelwold je s Dány?
- Je.

6
00:00:19,440 --> 00:00:21,480
<i>Haesten unesl čarodějku Skade,</i>

7
00:00:22,720 --> 00:00:26,600
<i>ale ona pořád vládne mocí
nad svým bývalým pánem Krvevlasem.</i>

8
00:00:28,400 --> 00:00:30,560
<i>I mě uvěznila její kouzla.</i>

9
00:00:31,120 --> 00:00:33,960
Všechny vás proklela
a Uhtred jí to dovolil.

10
00:00:34,040 --> 00:00:34,960
Vrátím se.

11
00:00:35,040 --> 00:00:37,400
Pokud tu ještě budeš, zabiju tě.

12
00:00:38,400 --> 00:00:41,000
<i>Vlastní muži už mi nedůvěřují.</i>

13
00:00:41,080 --> 00:00:43,360
Uhtred je prokletý a šílený.

14
00:00:43,440 --> 00:00:45,400
Jsi se mnou, nebo ne, Dagfinne?

15
00:00:45,480 --> 00:00:47,760
<i>I Sihtric mě opustil.</i>

16
00:00:47,840 --> 00:00:49,320
Znovu tě proklínám,

17
00:00:49,400 --> 00:00:51,960
Uhtrede z Bebbanburgu. Uvadneš.

18
00:00:52,400 --> 00:00:55,360
<i>Po neslavné smrti mého bratra Ragnara...</i>

19
00:00:55,440 --> 00:00:56,480
Ne, Ragnare, ne!

20
00:00:56,560 --> 00:00:59,320
<i>...jeho duše skončila v Niflheimu.</i>

21
00:00:59,400 --> 00:01:03,880
<i>S Bridou jsem vyhledal věštce Storriho,
abychom ho osvobodili.</i>

22
00:01:04,600 --> 00:01:08,720
<i>Teď ho musíme poslat do Valhally,
kde má spočinout.</i>

23
00:01:08,800 --> 00:01:11,000
Musíte zabít toho, kdo zabil Ragnara.

24
........