1
00:00:00,281 --> 00:00:02,078
Pilgrim teď sám má dar

2
00:00:02,133 --> 00:00:03,867
a zjistil, jak ho může dát ostatním.

3
00:00:05,409 --> 00:00:08,877
Pomohu ti dostat Pilgrima,
a až bude po všem,

4
00:00:08,930 --> 00:00:10,506
vrátíš mi můj dar.

5
00:00:10,592 --> 00:00:13,225
Nebojovali jsme tuto válku proto,
abychom byli jako oni!

6
00:00:13,902 --> 00:00:15,706
Pilgrim plánuje válku

7
00:00:15,769 --> 00:00:17,769
která zabije všechny,
na nichž nám záleží.

8
00:00:17,816 --> 00:00:19,916
- Pokud to nezvládnu zpátky...
- Uvidíme se v uprchlickém táboře.

9
00:00:19,918 --> 00:00:22,428
Muž, o kterém jsem si
myslel, že bude stát po mém boku,

10
00:00:22,506 --> 00:00:24,287
stojí nyní proti mně.

11
00:00:28,793 --> 00:00:30,192
Můj bratr je mrtvý.

12
00:00:48,711 --> 00:00:50,730
Proč jsi mě sem přivedla?

13
00:00:50,825 --> 00:00:52,324
Dát ti to, co chceš.

14
00:00:53,498 --> 00:00:55,231
Tvůj dar zpátky.

15
00:00:56,801 --> 00:00:59,235
Tvoje fyzické dovednosti
jsou i tak výjimečné.

16
00:01:00,718 --> 00:01:02,852
K čemu chtít víc moci?

17
00:01:02,880 --> 00:01:05,314
No, počítám, že to je to, co
je potřeba ve skutečném světě.

18
00:01:05,339 --> 00:01:07,263
Věděla bys to,
kdybys v něm strávila nějaký čas.

19
00:01:07,338 --> 00:01:12,010
Takže jediná moc, ve kterou věříš,
je ta, kterou ovládáš ty sama.

20
00:01:12,769 --> 00:01:14,401
Chceš moji pomoc nebo ne?

21
00:01:17,348 --> 00:01:19,018
Budeš mít to, co chceš.

22
00:04:37,504 --> 00:04:40,564
Přeložil: Petr.27 a A.R.G.U.S.

23
00:04:40,848 --> 00:04:44,770
Into the Badlands
........