1
00:00:01,562 --> 00:00:03,962
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:04,076 --> 00:00:06,343
- Pane Kirkine?
- Kdo jste?

3
00:00:06,412 --> 00:00:10,214
Detektiv Marty Deeks, NCIS.
Na mém stole je krabice.

4
00:00:10,283 --> 00:00:12,549
- Co je v té krabici?
- Otevři ji a zjisti to.

5
00:00:12,618 --> 00:00:16,820
Co kdyby byla ta svatba
tady v Malibu na pláži?

6
00:00:16,889 --> 00:00:19,690
Zlato, mluvíme o svatbě na pláži.
Proč to neudělat tady na naší?

7
00:00:19,759 --> 00:00:20,925
Máš pravdu.

8
00:01:00,666 --> 00:01:03,667
- Fajn, jsi vzhůru.
- Co to, sakra, děláš?

9
00:01:04,736 --> 00:01:06,670
Bože. Myslím,
že jsem si zlomil kopyto.

10
00:01:06,739 --> 00:01:09,407
- Musel jsem s tebou mluvit.
- A to jsi nemohl zavolat?

11
00:01:09,442 --> 00:01:12,543
Připozdívalo se
a já tě nechtěl budit.

12
00:01:12,612 --> 00:01:15,217
- Tak ses vplížil na mou loď?
- Ne, neplížil jsem se.

13
00:01:15,247 --> 00:01:18,182
- Byl jsem potichu pro případ,
že bys spal. - Já spal.

14
00:01:18,250 --> 00:01:20,184
- Vidíš? Tím to dokazuješ.
- Jsou tři ráno.

15
00:01:20,252 --> 00:01:21,791
- Mohl jsem tě zastřelit.
- Jo.

16
00:01:21,821 --> 00:01:23,860
Dík, že jsi mě nezastřelil.
To by bylo špatné.

17
00:01:23,890 --> 00:01:26,333
Ukážu se, budu mít díru po kulce
a budou ji muset zavázat.

18
00:01:26,357 --> 00:01:28,692
- Promiň, jsem na trní.
- Deeksi, o čem to mluvíš?

19
00:01:28,722 --> 00:01:30,631
Co tím myslíš?
Za pár hodin se mám ženit.

20
00:01:30,661 --> 00:01:34,354
O čem to mluvíš?
Vím, že ji miluju

21
00:01:34,422 --> 00:01:36,467
........