1
00:00:02,560 --> 00:00:04,729
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:04,750 --> 00:00:06,732
Co je třeba, pošlete domů.

3
00:00:06,753 --> 00:00:11,863
Nebylo by účinnější, kdyby mohla
Offred pro dítě odsávat doma?

4
00:00:11,884 --> 00:00:13,970
Přitáhl jsi ji domů!

5
00:00:13,991 --> 00:00:16,014
Mít Offred tady je praktičtější.

6
00:00:16,035 --> 00:00:18,058
-Pro tebe?
-Pro Nichole!

7
00:00:18,078 --> 00:00:21,312
Máš štěstí, že kývli.
Odmítly tě čtyři páry.

8
00:00:21,333 --> 00:00:24,358
Proč si asi tak důležitý,
vynikající muž

9
00:00:24,378 --> 00:00:26,495
vzal tak mizernou Služebnici?

10
00:00:26,516 --> 00:00:30,615
V tomto domě si ceníme
soukromí. Rozumíš mi?

11
00:00:30,636 --> 00:00:32,837
Bůh mě povolal k vyššímu účelu.

12
00:00:32,858 --> 00:00:34,808
Tomu ale nevěříš.

13
00:00:34,828 --> 00:00:37,937
Strážce Isaac se ráno
neohlásil ve službě.

14
00:00:37,958 --> 00:00:40,085
-Neviděly jste někde Eden?
-Dneska jsem ji neviděla.

15
00:00:40,126 --> 00:00:42,140
Myslím, že máme problém.

16
00:00:42,161 --> 00:00:45,310
Obžalovaní byli shledáni
vinnými z nevěry.

17
00:00:45,330 --> 00:00:48,480
Odvolejte své hříchy
a proste o jeho milost!

18
00:00:48,512 --> 00:00:52,631
"Já sám se postavím tvému odpůrci,

19
00:00:52,725 --> 00:00:55,688
já sám tvé děti zachráním."

20
00:01:34,213 --> 00:01:36,425
Nechá po sobě jen tohle.

21
00:01:37,478 --> 00:01:40,576
Nezůstane po ní ani stopa.

22
00:01:41,577 --> 00:01:44,654
Kacíři nespočinou v pokoji.

23
00:01:44,675 --> 00:01:48,825
Tady z nich dělají
........