1
00:01:22,350 --> 00:01:24,426
Bojuješ ve špatné válce, Minervo.

2
00:01:25,153 --> 00:01:26,585
Je čas jít domů.

3
00:01:27,255 --> 00:01:29,457
Tohle není můj domov.

4
00:01:29,482 --> 00:01:31,862
A ty už nejsi můj mistr.

5
00:01:32,660 --> 00:01:34,548
Nech mě jít.

6
00:01:35,363 --> 00:01:37,122
Můžeš odejít,

7
00:01:37,631 --> 00:01:39,445
pokud se dostaneš přese mě.

8
00:02:55,042 --> 00:02:56,832
Bojuješ hněvem, Minervo.

9
00:02:58,412 --> 00:02:59,666
Ne úmyslem.

10
00:03:04,452 --> 00:03:06,263
To tě dělá předvídatelnou.

11
00:03:18,098 --> 00:03:19,237
A nedbalou.

12
00:03:28,709 --> 00:03:30,090
Můj hněv mě udržuje naživu.

13
00:03:30,116 --> 00:03:32,972
Byl pro mě užitečnější
než jsi kdy byla ty.

14
00:03:56,970 --> 00:03:59,436
A pomysli,
co vše bys mohla být bez něj.

15
00:04:41,449 --> 00:04:44,239
Minervo. Dost.

16
00:06:01,030 --> 00:06:03,956
Přeložil: Petr.27 a A.R.G.U.S.

17
00:06:04,239 --> 00:06:08,004
Into the Badlands
S03E09: Chamber of the Scorpion

18
00:06:26,987 --> 00:06:29,492
Chlapec je zbaven daru.

19
00:06:31,291 --> 00:06:32,880
Jak sis přál.

20
00:06:34,895 --> 00:06:38,224
Doufám, že teď vidíš,
jakého dobra jsme schopni.

21
00:06:38,966 --> 00:06:41,506
Soucit, který světu nabízíme.

22
00:06:42,002 --> 00:06:43,201
Děkuji.

23
00:06:45,673 --> 00:06:47,473
Chci ho vzít domů.

24
00:06:47,508 --> 00:06:49,463
Samozřejmě. Již brzy.

........