1
00:00:07,007 --> 00:00:09,301
- Překlad: domass77 -
- Verze: 1.00 -

2
00:00:18,477 --> 00:00:20,354
<i>? Hilda ?</i>

3
00:01:11,321 --> 00:01:13,865
Železné borovice. A tak velké!

4
00:01:13,949 --> 00:01:15,742
To musím být ve Velkém Lese.

5
00:01:15,826 --> 00:01:19,913
Je to tu tak klidné.
Připadám si jako, kdybych byla zpátky doma.

6
00:01:19,997 --> 00:01:22,791
Přeju si aby nás
Máma nikdy nepřestěhovala do Trolberg.

7
00:01:22,874 --> 00:01:23,792
Máma!

8
00:01:23,875 --> 00:01:26,461
Musí být ustaraná.
Měla bych se vrátit.

9
00:01:27,045 --> 00:01:28,213
Počkat, kde to jsem?

10
00:01:28,880 --> 00:01:30,882
Tohle je ten pocit když se ztratíš?

11
00:01:35,095 --> 00:01:36,346
Mech, ovšem!

12
00:01:36,430 --> 00:01:40,058
Vždy roste směrem na sever,
což znamená tudy?

13
00:01:45,105 --> 00:01:46,106
Dřevěný Mužík!

14
00:01:47,566 --> 00:01:50,402
Díky bohu.
Co tady tak sám děláš?

15
00:01:51,320 --> 00:01:52,320
Dřevěný Mužíku?

16
00:01:54,489 --> 00:01:56,575
Nejsem sám.

17
00:01:57,159 --> 00:02:00,370
Prosím, nevyrušuj.

18
00:02:00,454 --> 00:02:01,580
Barch umí číst z tváře.

19
00:02:01,663 --> 00:02:05,000
Snažím se velmi obtížné
nedat mu žádný náznak.

20
00:02:06,168 --> 00:02:07,419
Tohle je skvělé.

21
00:02:07,502 --> 00:02:10,964
Potřebuji pomoc při hledaní cesty zpět
do Trolberg a pak najednou narazím na tebe.

22
00:02:11,048 --> 00:02:11,965
Jaký to ale šťastný den.

23
00:02:12,049 --> 00:02:14,801
Nezoběcěnuj to.
prohrál jsem právě další hru.
........