1
00:04:39,779 --> 00:04:40,780
<i>A všichni!</i>

2
00:07:44,380 --> 00:07:46,632
<i>-Skvělý!
-Skvělý!</i>

3
00:07:51,637 --> 00:07:53,597
<i>Hej! Hammer to Fall!</i>

4
00:09:19,767 --> 00:09:20,768
Haló? Live Aid.

5
00:09:22,227 --> 00:09:23,228
Haló? Live Aid.

6
00:09:23,353 --> 00:09:25,314
-Haló? Live Aid.
-Haló? Tady Live Aid.

7
00:09:28,609 --> 00:09:29,693
Haló? Live Aid.

8
00:09:29,902 --> 00:09:31,570
-Máme milion!
-Milion liber!

9
00:09:34,198 --> 00:09:35,949
-Milion liber!
-Díky. Skvělý.

10
00:11:26,602 --> 00:11:27,936
<i>Ještě jednou!</i>

11
00:11:48,707 --> 00:11:50,375
<i>A ještě jednou!</i>

12
00:12:16,818 --> 00:12:20,989
<i>Další písnička je věnovaná
jen krásným lidem, kteří tu dnes jsou.</i>

13
00:12:22,658 --> 00:12:23,992
<i>To znamená vám všem.</i>

14
00:12:25,452 --> 00:12:27,037
<i>Díky, že jste přišli</i>

15
00:12:27,913 --> 00:12:31,208
<i>a udělali z toho velkou událost.</i>

16
00:14:51,264 --> 00:14:52,265
<i>Je to tvoje.</i>

17
00:15:32,305 --> 00:15:33,306
<i>Fajn!</i>

18
00:16:40,457 --> 00:16:41,750
<i>Zpívejte!</i>

19
00:16:45,378 --> 00:16:47,214
<i>Prima, a znovu!</i>

20
00:16:50,717 --> 00:16:51,718
<i>Ještě jednou!</i>

21
00:21:05,555 --> 00:21:07,432
<i>Loučíme se s vámi!</i>

22
00:21:11,352 --> 00:21:12,687
<i>Jste skvělí!</i>
........