2
00:00:09,083 --> 00:00:10,919
V minulých dílech:

3
00:00:10,960 --> 00:00:14,380
Takže jdeme do devátého kruhu pekla,
abychom chytili rudého anděla.

4
00:00:14,422 --> 00:00:16,257
Michael, rudý anděl jsi ty.

5
00:00:16,299 --> 00:00:18,218
Vaši rodiče zemřeli kvůli mně.

6
00:00:18,259 --> 00:00:21,262
Otec byl xenoantropolog.
A matka astrofyzička.

7
00:00:21,304 --> 00:00:23,056
S Oddílem 31 by neměli
nic společného.

8
00:00:23,097 --> 00:00:25,391
Byl jsem nepozorný. Měl jsem
pro ochranu vašich rodičů udělat víc.

9
00:00:26,809 --> 00:00:29,938
Každým okamžikem, který pracuješ
pro Oddíl 31, dáváš najevo kým jsi.

10
00:00:29,979 --> 00:00:33,316
Ne vždy souhlasím s jejich postupy,
ale věřím, že to má smysl.

11
00:00:33,358 --> 00:00:37,111
Umělá inteligence, která infikovala Centrálu,
se kdykoliv může zase objevit.

12
00:00:40,406 --> 00:00:43,368
Kapitáne, jestli máme chytit
rudého anděla, musí být návnadou.

13
00:00:44,994 --> 00:00:46,204
Vypínám podporu života.

14
00:00:56,839 --> 00:00:58,007
Teď!

15
00:01:08,851 --> 00:01:10,436
Mami?

17
00:01:18,236 --> 00:01:21,239
Výzkumná stanice na Doctari Alfa,
Vulkánnská kolonie

18
00:01:21,239 --> 00:01:24,450
Podle rentgenové analýzy i GRB emisí
to vypadá, že se brzy změní v supernovu.

19
00:01:24,492 --> 00:01:28,872
Převádím její energii
do časového krystalu, test 9B.

20
00:01:28,913 --> 00:01:35,670
Nabíjení je na 70 % a stoupá. S trochou
štěstí budeme už brzo moct skočit.

21
00:01:35,712 --> 00:01:37,672
Mami, večeře!

22
00:01:37,714 --> 00:01:41,676
Věděli jste, že ve vesmíru se každou
sekundu z nějaké hvězdy stane supernova?

23
00:01:41,718 --> 00:01:46,139
A že během pár sekund vyzáří víc energie,
než naše slunce za 10 miliard let?

24
00:01:46,180 --> 00:01:47,724
........