1
00:00:09,580 --> 00:00:12,440
Asteroid Horus, klasifikovaný
nejvyšším, 10. stupněm

2
00:00:12,480 --> 00:00:16,450
turínské stupnice, byl dnes
označen za globální katastrofu.

3
00:00:16,500 --> 00:00:21,440
To znamená, že potenciální srážka
vážně ohrozí pozemskou biosféru...

4
00:00:22,550 --> 00:00:23,630
Haló?

5
00:00:27,510 --> 00:00:31,400
Vláda Spojených států
a NATO vydaly oficiální prohlášení,

6
00:00:31,420 --> 00:00:34,500
v němž vymezují další opatření.

7
00:00:35,440 --> 00:00:36,620
Tati!

8
00:00:40,630 --> 00:00:42,480
Mami!

9
00:00:44,460 --> 00:00:45,570
Mami!

10
00:00:53,570 --> 00:00:55,410
Klausi, mezi námi,

11
00:00:55,430 --> 00:00:58,400
tohle rozhodnutí
by sis měl ještě promyslet.

12
00:00:58,420 --> 00:01:01,410
To ti říkám jako přítel,
ne jako bankovní poradce.

13
00:01:01,470 --> 00:01:03,680
Víš, co bych udělal,
bejt tebou, Karstene?

14
00:01:05,570 --> 00:01:08,440
Taky bych investoval do bunkru.

15
00:01:08,470 --> 00:01:12,450
Co když ti přestane obchod vynášet?
Jak potom splatíš úroky?

16
00:01:12,480 --> 00:01:15,560
Kdo říká, že ty úroky splatím?

17
00:01:15,610 --> 00:01:16,680
Prosím?

18
00:01:17,450 --> 00:01:18,610
Až to bouchne,

19
00:01:18,630 --> 00:01:21,630
tak už žádný banky nebudou.
Ani dluhy už nebudou.

20
00:01:24,500 --> 00:01:28,560
-A ani ty už nebudeš.
-Američani to odstřelej.

21
00:01:30,550 --> 00:01:34,490
Jedna pro tebe a jedna pro mě.

22
00:01:37,670 --> 00:01:42,480
V den mámina pohřbu?
To snad ne, tati.

23
........