1
00:00:05,389 --> 00:00:07,704
Elaheh, víme,
že když Todd zemřel,

2
00:00:07,719 --> 00:00:09,504
měl u sebe hodně peněz.

3
00:00:09,534 --> 00:00:11,384
Potřebuji,
abyste si vzpomněla,

4
00:00:11,399 --> 00:00:14,384
co Todd minulý
týden dělal nebo řekl.

5
00:00:14,402 --> 00:00:17,152
Je jedno, jestli se to zdá
malicherné nebo zbytečné.

6
00:00:17,182 --> 00:00:21,617
Ferrari 458 Speciál,
poznávací značka P-B.

7
00:00:21,647 --> 00:00:24,161
Todd Wilson byl hrdinou
v očích své ženy,

8
00:00:24,171 --> 00:00:26,444
ale poskvrnil to krádeží
z auta, Vaše Ctihodnosti.

9
00:00:26,465 --> 00:00:28,795
Zbylo jedno embryo, a...

10
00:00:28,809 --> 00:00:29,816
...a je nevyužité.

11
00:00:29,829 --> 00:00:30,876
Ctihodnosti,
pokud je to majetek,

12
00:00:30,884 --> 00:00:32,582
je to pozůstalost,
kterou mi Ash zanechala.

13
00:00:32,605 --> 00:00:36,695
Dobře, postupuji
tuto záležitost k mediaci.

14
00:00:36,725 --> 00:00:40,431
Tohle je Jane Carterová.
Řídila auto, které jste naboural.

15
00:00:41,069 --> 00:00:43,291
Má popáleniny na 50 % těla.

16
00:00:43,310 --> 00:00:45,351
Majore Hamiltne, naznačuji,
že jste nic neudělal,

17
00:00:45,370 --> 00:00:47,051
protože jeho slabost
vás učinila silnějším.

18
00:00:47,057 --> 00:00:49,249
- Vy máte sakra odvahu.
- A vy, majore Hamiltne,

19
00:00:49,267 --> 00:00:50,874
jste dohnal
vojáka k sebevraždě,

20
00:00:50,897 --> 00:00:52,974
protože jste ho
raději viděl trpět!

21
00:00:53,004 --> 00:00:56,792
Chcete dostat zbraně z ulice
a k tomu potřebujete to, co vím.
........