1
00:02:54,920 --> 00:02:57,480
Pani starostka,
nejaká reakcia na smrť Rubiho Diaba?

2
00:02:58,440 --> 00:03:00,520
Moje prvé slová ľútosti idú rodičom.

3
00:03:00,600 --> 00:03:02,336
Nie je nič horšie, ako
stratiť vlastné dieťa.

4
00:03:02,360 --> 00:03:04,880
Podcenili ste bezpečnosť v okolí štadióna?

5
00:03:05,880 --> 00:03:09,560
Podcenila som iba moc Roberta Tara.

6
00:03:09,640 --> 00:03:13,760
Urobil si z klubu politickú tribúnu
a štve proti sebe fanúšikov.

7
00:03:14,200 --> 00:03:16,160
Nedokáže prijať, že už viac mestu nevládne

8
00:03:16,240 --> 00:03:18,520
a uprednostňuje chaos pred pokojom...

9
00:03:18,600 --> 00:03:20,920
Mal by si to vidieť,
všetko zhadzuje na teba.

10
00:03:22,040 --> 00:03:23,600
Jeho nerozvážnosť...

11
00:03:24,920 --> 00:03:27,760
Obviňovať ostatných je jej
najobľúbenejšia stratégia.

12
00:03:27,840 --> 00:03:30,240
Ale využíva toho, aby potopila tvár klubu.

13
00:03:30,680 --> 00:03:33,280
- Je vám to jedno?
- Rubi je mŕtva.

14
00:03:33,760 --> 00:03:35,720
To jediné ma trápi.

15
00:03:44,760 --> 00:03:46,120
Vieme niečo nové z vyšetrovania?

16
00:03:48,160 --> 00:03:50,720
Hovoril som s prokurátorkou,
zatiaľ nemá nič.

17
00:03:51,200 --> 00:03:52,240
Ani dôkaz,

18
00:03:52,600 --> 00:03:53,600
ani svedka.

19
00:03:55,040 --> 00:03:56,600
Pripravíme pohreb.

20
00:03:57,120 --> 00:04:00,600
Starostka zakázala akékoľvek
verejné zhromaždenia.

21
00:04:00,680 --> 00:04:03,280
Áno. Aby sa vyhla eskalácii
prebiehajúcej situácie.

22
00:04:03,360 --> 00:04:04,360
Hej...

23
00:04:08,040 --> 00:04:09,760
Pozri aká bola pekná.
........