1
00:00:00,135 --> 00:00:02,007
Will Chase, FBI.

2
00:00:04,963 --> 00:00:07,446
Frankie Trowbridge, CIA.

3
00:00:07,449 --> 00:00:09,650
Svět je v chaosu.

4
00:00:09,652 --> 00:00:11,418
Tak jsme sestavili

5
00:00:11,420 --> 00:00:13,821
nejlepší lidi z agentury
do jednoho týmu.

6
00:00:13,823 --> 00:00:15,589
Pracujeme oficiálně společně.

7
00:00:15,591 --> 00:00:16,623
Jako tým.

8
00:00:16,625 --> 00:00:17,858
- Vedený mnou.
- Vedený mnou.

9
00:00:18,695 --> 00:00:20,394
V předchozích dílech
Whiskey Cavalier

10
00:00:20,396 --> 00:00:23,130
Budete představovat šťastný
manželský pár.

11
00:00:23,132 --> 00:00:24,679
Svatba není opravdová.

12
00:00:24,682 --> 00:00:27,901
Myslím, že někdy jsou věci skutečné
tak, jak chceš, aby byly.

13
00:00:31,240 --> 00:00:33,874
Standishi, budeš dělat zezačátku
hlavně techniku.

14
00:00:33,876 --> 00:00:35,743
Nakonec mě budeš
chtít i v terénu.

15
00:00:35,745 --> 00:00:37,011
Ukaž mi, jak se drží zbraň.

16
00:00:37,013 --> 00:00:38,832
Myslím, že by bylo
by dobré, mít dvě.

17
00:00:38,835 --> 00:00:41,115
Hele, myslím si, že máš
potenciál být skvělý agent

18
00:00:41,118 --> 00:00:42,493
a já ti pomůžu se tam dostat.

19
00:00:42,496 --> 00:00:44,150
Potřebovala si něco?

20
00:00:44,153 --> 00:00:46,886
Ne, ale myslela jsem,
že bys mohl ty.

21
00:00:48,164 --> 00:00:49,456
Dík za pivo.

22
00:00:57,066 --> 00:00:59,633
Hele, lidi jsem u
elektroinstalační skříňky.

23
........