1
00:02:06,191 --> 00:02:10,500
<i>Vězeňská farma v Easthamu
Texas 1934</i>

2
00:02:27,916 --> 00:02:31,083
- Jak si letos stojej Red, Joe?
- Tahaj za kratší konec.

3
00:02:31,291 --> 00:02:33,516
Ruth se znovu upsal Yankees.

4
00:02:33,541 --> 00:02:35,333
Za 35,000 dolarů,
no věřil bys tomu?

5
00:02:35,416 --> 00:02:38,125
Člověk může makat jako barevnej
a k tomuhle si ani nečichne.

6
00:02:38,375 --> 00:02:42,352
- To by jeden dostal vosypky.
- Amen.

7
00:03:16,791 --> 00:03:17,875
Hamiltone!

8
00:03:17,958 --> 00:03:20,125
Kde se flákáš? Padej sem!

9
00:03:22,041 --> 00:03:25,541
- Crowsone, Hamilton je zase mimo partu.
- Odvedu ho nazpátek. Ray, hni se!

10
00:03:28,500 --> 00:03:29,500
Zahoď tu pušku.

11
00:03:30,916 --> 00:03:31,958
Zahoď to!

12
00:03:37,007 --> 00:03:38,007
Joe...

13
00:04:18,208 --> 00:04:19,208
Počkejte!

14
00:04:25,458 --> 00:04:26,458
Čekejte!

15
00:04:27,000 --> 00:04:28,250
Utíkají!

16
00:04:28,666 --> 00:04:30,666
Máme tři na útěku!

17
00:04:32,125 --> 00:04:33,125
Počkejte!

18
00:04:46,291 --> 00:04:48,875
- Nějaký komentář k tomu útěku, guvernérko?
- Dobré ráno, hoši.

19
00:04:48,958 --> 00:04:51,041
Madam, z vašeho vězení ještě nikdo
ven neutekl

20
00:04:51,125 --> 00:04:52,750
a Bonnie a Clyde se dostali dovnitř?

21
00:04:52,833 --> 00:04:54,583
Na útěku jsou už 2 roky.

22
00:04:54,666 --> 00:04:57,625
Neházejme flintu do žita, hoši,
nadáváme, ale nevzdáváme to.

23
00:04:57,708 --> 00:05:00,333
Někdo tvrdí, že Parker
........