1
00:00:01,015 --> 00:00:05,248
Napadli mě. Templáři zvedli
zbraně proti mé armádě.

2
00:00:05,269 --> 00:00:09,283
Pařížský templ padl tvojí vinou.
Nedovolím, aby se to stalo i tady!

3
00:00:10,535 --> 00:00:14,653
Landry se tímto vrací
do našeho řádu jako novic.

4
00:00:14,674 --> 00:00:17,625
Neuposlechl jsi můj přímý rozkaz!

5
00:00:17,646 --> 00:00:19,763
Přišel jsem se staronovou nabídkou.

6
00:00:19,783 --> 00:00:21,796
Nejsem nejlepší šermíř v Paříži.

7
00:00:21,952 --> 00:00:24,934
Jsem nejlepší šermíř v celé Francii.

8
00:00:25,007 --> 00:00:27,103
Papež Bonifác přijede do Paříže.

9
00:00:29,095 --> 00:00:31,170
-Ludvíku!
-Kde je matka?

10
00:00:34,267 --> 00:00:37,447
-Proč ji proboha takhle rozřezal?
-Aby vyndal dítě.

11
00:00:37,624 --> 00:00:39,710
To dítě žije.

12
00:00:41,764 --> 00:00:45,757
Saint-Félix-de-Caraman
Okcitánie, 1279

13
00:00:45,841 --> 00:00:47,832
Maminko! Otče!

14
00:00:47,874 --> 00:00:49,939
Musíš věřit, má lásko!

15
00:00:50,147 --> 00:00:53,129
Vrať se, ty parchante!

16
00:00:55,340 --> 00:00:57,436
Ne! Maminko!

17
00:00:57,457 --> 00:01:01,492
Svatý Otče, ty jsi Bůh
všech dobrých duší.

18
00:01:01,575 --> 00:01:03,713
Jsou připraveni, otče Benedetto.

19
00:01:05,548 --> 00:01:07,821
Slyšíte to, bratři a sestry?

20
00:01:08,833 --> 00:01:12,878
Kataři vám tvrdí, že jsou křesťané,

21
00:01:12,899 --> 00:01:17,132
přesto se do posledních chvil
modlí ke svým falešným bohům.

22
00:01:17,153 --> 00:01:21,324
Ne! Slitování! Prosím!
Mějte slitování!

23
00:01:23,316 --> 00:01:27,434
Tak poslouchej, hochu! Pohrdli
........