1
00:00:11,198 --> 00:00:13,591
Dohlédni na toho jejího miláčka.

2
00:00:13,706 --> 00:00:17,159
Ptáček mi pošeptal,
že Stín už je na cestě.

3
00:00:17,184 --> 00:00:18,422
Potřebuju se dostat do Caira.

4
00:00:18,553 --> 00:00:19,684
Je to Cay-row.

5
00:00:19,815 --> 00:00:22,035
Cay-row? Cay-row?

6
00:00:22,435 --> 00:00:27,537
Já už žila v poušti celou věčnost,
když tobě obětovali prvního koně.

7
00:00:27,562 --> 00:00:29,390
Budu vyslyšena.

8
00:00:30,521 --> 00:00:33,494
Zajímalo by mě, pokud si
nevybereš stranu,

9
00:00:33,519 --> 00:00:36,567
budeš pak nepřítelem všech?

10
00:00:38,442 --> 00:00:41,837
Jdeme s paní Moonovou na setkání
s mým starým přítelem Argosem.

11
00:00:41,967 --> 00:00:44,746
Muž s očima všude
- Argos Penoptes.

12
00:00:44,771 --> 00:00:45,946
Potřebuju, aby si ho zabila.

13
00:00:45,971 --> 00:00:47,625
Hraje to na obě strany

14
00:00:47,756 --> 00:00:49,584
a já se ho potřebuju zbavit.

15
00:00:49,714 --> 00:00:51,934
Zemře, tvoje mince se nabije.

16
00:00:51,959 --> 00:00:56,964
Žij pro tu budoucnost se Stínem,
ve kterou tak věříš.

17
00:00:57,200 --> 00:01:00,203
Řekl jsem Argovi už před milionem let,
aby tu síť upgradoval.

18
00:01:00,228 --> 00:01:02,970
Srovnej si svoje lidi!

19
00:01:04,033 --> 00:01:05,165
Lidičky?

20
00:01:06,775 --> 00:01:07,993
Ale nic.

21
00:04:44,906 --> 00:04:45,950
Poslouchej.

22
00:05:01,836 --> 00:05:03,054
Bacha znám.

23
00:05:03,185 --> 00:05:04,273
Poslouchej.

24
........