1
00:00:23,222 --> 00:00:24,885
<i>[Poslední díl]</i>

2
00:00:49,283 --> 00:00:50,436
Dost.

3
00:00:50,442 --> 00:00:53,104
- Ne, to nemůžete.
- Pusťte mě.

4
00:00:53,152 --> 00:00:54,581
Chraňte Jeho Veličenstvo.

5
00:01:54,982 --> 00:01:56,472
Haksane!

6
00:02:04,693 --> 00:02:06,951
Uvolněte cestu.
Teď hned uvolněte cestu.

7
00:02:06,952 --> 00:02:07,982
Můj pane.

8
00:02:09,062 --> 00:02:11,102
Zavřete brány paláce!

9
00:02:12,112 --> 00:02:13,742
Chraňte královnu!

10
00:02:13,743 --> 00:02:16,057
Vaše Výsosti, musíme jít.

11
00:02:16,612 --> 00:02:17,735
Vaše Veličenstvo!

12
00:02:43,112 --> 00:02:44,235
Vaše Veličenstvo.

13
00:02:45,882 --> 00:02:48,565
Haksane, proč?

14
00:02:49,683 --> 00:02:51,794
K čemu tak unáhlený čin?

15
00:02:53,322 --> 00:02:56,148
Omlouvám se,

16
00:02:56,773 --> 00:03:00,383
že nedodržím svůj slib.

17
00:03:01,812 --> 00:03:04,567
Od teď poslouchej svoje srdce.

18
00:03:05,732 --> 00:03:08,018
Bez ohledu na nebezpečí

19
00:03:08,732 --> 00:03:10,772
tě neopustím.

20
00:03:11,133 --> 00:03:12,774
Budu tě chránit.

21
00:03:16,843 --> 00:03:20,484
Slíbil jsem, že vás budu chránit.

22
00:03:23,982 --> 00:03:26,022
Neplýtvejte silami, prosím.

23
00:03:28,753 --> 00:03:32,300
Až zemřu, nechte moje tělo

24
00:03:33,212 --> 00:03:36,241
vystavit před branou.

25
00:03:39,453 --> 00:03:45,378
........